Visuell Identitet från ett hållbarhetsperspektiv

7,5 hp

Studenten kommer genom övningar och individuella projekt utforska visuell identitet /grafisk profil från ett hållbarhetsperspektiv,

praktiskt utforma och utforska olika lösningar av briefs med hjälp av grafisk design och typografi i ett specifikt sammanhang,

kritskt granska och bedöma egna och andras arbeten utifrån olika hållbarhetsperspektiv och reflektera kring möjligheter och utmaningar kring kommunikation av hållbarhet.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar