Web management

7,5 hp

Kursen är en grundkurs i web management. Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för vad web management är. Efter genomgången kurs ska du att kunna visa goda kunskaper i teoretiska och praktiska användningsområden för webmanagement. Uppvisa grundläggande kunskaper i innehållshantering och utveckling av dynamiska webbplatser med hjälp av Content Management System (CMS). Samt kunna skapa egna mallar samt modifiera existerande mallar i CMS utifrån specificerade krav

De är tre obligatoriska uppgifter i kursen. De obligatoriska uppgifterna utförs
individuellt eller i grupp av maximalt tre studenter. Gruppuppgifterna är teoretiska,studenten ska analysera och reflektera över en webbplats och använda några av de metoder som presenteras för att analysera och designa en webbplats.
Kursen består av tre delkurser:
Analys (3 hp) Delkursen behandlar genom föreläsningar och laborationer som behandlar behovet, användaren, uppgiften och funktionaliteten hos en webbplats.
Design 2 (hp) Organisatoriska scheman och strukturer, sökning och navigeringsscheman
Projektarbete 2,5 (hp) Den sista delkursen består av ett projektarbete där studenten skall välja en "dålig" webbplats och designa om den. Skapa en prototyp i ett Content Management System (CMS) och visa förbättringarna.
Kursupplägget använder internet som distributionsform och kan läsas antingen på campus eller på distans via internet.

Undervisningsspråk: Engelska

För mer information om kursen, se kursplanen.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.