Web management

7,5 hp

Kursen är en grundkurs i web management. Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för vad web management är. Efter genomgången kurs ska du att kunna visa goda kunskaper i teoretiska och praktiska användningsområden för webmanagement. Uppvisa grundläggande kunskaper i innehållshantering och utveckling av dynamiska webbplatser med hjälp av Content Management System (CMS). Samt kunna skapa egna mallar samt modifiera existerande mallar i CMS utifrån specificerade krav

De är tre obligatoriska uppgifter i kursen. De obligatoriska uppgifterna utförs
individuellt eller i grupp av maximalt tre studenter. Gruppuppgifterna är teoretiska,studenten ska analysera och reflektera över en webbplats och använda några av de metoder som presenteras för att analysera och designa en webbplats.

Kursen består av tre delkurser:

• Analys (3 hp) Delkursen behandlar genom föreläsningar och laborationer som behandlar behovet, användaren, uppgiften och funktionaliteten hos en webbplats.

• Design 2 (hp) Organisatoriska scheman och strukturer, sökning och navigeringsscheman

• Projektarbete 2,5 (hp) Den sista delkursen består av ett projektarbete där studenten skall välja en "dålig" webbplats och designa om den. Skapa en prototyp i ett Content Management System (CMS) och visa förbättringarna.

Kursupplägget använder internet som distributionsform och kan läsas antingen på campus eller på distans via internet.

Undervisningsspråk: Engelska

För mer information om kursen, se kursplanen.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar