Web management

7,5 hp

Kursen är en grundkurs i web management. Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för vad web management är. Efter genomgången kurs ska du att kunna visa goda kunskaper i teoretiska och praktiska användningsområden för webmanagement. Uppvisa grundläggande kunskaper i innehållshantering och utveckling av dynamiska webbplatser med hjälp av Content Management System (CMS). Samt kunna skapa egna mallar samt modifiera existerande mallar i CMS utifrån specificerade krav

De är tre obligatoriska uppgifter i kursen. De obligatoriska uppgifterna utförs
individuellt eller i grupp av maximalt tre studenter. Gruppuppgifterna är teoretiska,studenten ska analysera och reflektera över en webbplats och använda några av de metoder som presenteras för att analysera och designa en webbplats.

Kursen består av tre delkurser:

• Analys (3 hp) Delkursen behandlar genom föreläsningar och laborationer som behandlar behovet, användaren, uppgiften och funktionaliteten hos en webbplats.

• Design 2 (hp) Organisatoriska scheman och strukturer, sökning och navigeringsscheman

• Projektarbete 2,5 (hp) Den sista delkursen består av ett projektarbete där studenten skall välja en "dålig" webbplats och designa om den. Skapa en prototyp i ett Content Management System (CMS) och visa förbättringarna.

Kursupplägget använder internet som distributionsform och kan läsas antingen på campus eller på distans via internet.

Undervisningsspråk: Engelska

För mer information om kursen, se kursplanen.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M