World Cinema

7,5 hp

Trots att film produceras och konsumeras i hela världen handlar de flesta filmvetenskapliga kurser om amerikansk och europeisk filmkultur. Genom den här kursen får du möjlighet att vidga dina perspektiv. Huvudfokus ligger på film från Asien, Mellanöstern, Afrika och Latinamerika, men eftersom transnationella infallsvinklar genomsyrar kursen kan även tendenser inom europeisk och amerikansk film behandlas. Begreppet world cinema diskuteras och problematiseras, och du fördjupar dig i ett självvalt ämne inom ramen för kursens innehåll.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans