Körsbärsblommor
Digital konferens

Kvalitetskonferens 2022

Presentationer från studio varvat med diskussioner i parallella zoom-rum - på Kvalitetskonferensen 2022.

Inspelade presentationer av goda exempel

Automatisk textning finns på alla inspelade presentationer. Feltolkningar förekommer, vi ber om överseende med detta. 

Inledning - prorektor Niklas Ammert välkomnar, moderator för dagen är Cissy Avrin

Inledning. Från kvalitetskonferensen 2022.

 

Prioriterade utvecklingsområden med fokus på G/A-nivå - Amelie Johanson, utredare på UK

Prioriterade utvecklingsområden, Amelie Johansson. Från kvalitetskonferensen 2022.

Internt kvalitetsarbete (årlig kvalitetsavstämning), spridning goda exempel - Brita Johansson-Cederblad, docent

Internt kvalitetsarbete (årlig kvalitetsavstämning), spridning goda exempel - Brita Johansson-Cederblad, docent. Från kvalitetskonferensen 2022.

 

Studentinflytande och studentnära kvalitetsarbete:

Studentinflytande genom referensgrupp med studenter - Linn Andergren, studievägledare, FKH

Studentinflytande genom referensgrupp med studenter - Linn Andergren, studievägledare, FKH. Från kvalitetskonferensen 2022.

 

Studentengagemang inom institutionen för samhällsstudier - Anna-Liisa Närvänen, docent FSV & David Geidenmark

Studentengagemang inom institutionen för samhällsstudier - Anna-Liisa Närvänen, docent FSV & David Geidenmark studerande. Från kvalitetskonferensen 2022.

 

Utvärderingsnämnd för varje kurs i civilingenjörsprogrammet, och kontinuerlig avstämning med studenter och personal under kursens gång - Karl-Olof Lindahl, professor, FTK

Utvärderingsnämnd för varje kurs i civilingenjörsprogrammet, och kontinuerlig avstämning med studenter och personal under kursens gång - Karl-Olof Lindahl, professor, FTK. Från kvalitetskonferensen 2022.

 

Systematisk utvärdering av måluppfyllelse på programnivå (AACSB-ackreditering) - Åsa Gustavsson, Universitetslektor, prefekt och vicedekan, FEH

Systematisk utvärdering av måluppfyllelse på programnivå (AACSB-ackreditering) - Åsa Gustavsson, Universitetslektor, prefekt och vicedekan, FEH. Från kvalitetskonferensen 2022.

 

Nyttjande av tekniska möjligheter:

Gemensam utformning av kursrum - Nina Ernst , universitetslektor, Romana Dvorak, IKT-pedagogisk utvecklare FKH

Gemensam utformning av kursrum - Nina Ernst , universitetslektor, Romana Dvorak, IKT-pedagogisk utvecklare FKH. Från kvalitetskonferensen 2022.

 

Utveckling och anpassning av utbildningar i ämnet tyska i digitala (hybrida och blended) former och i samverkan mellan lärosäten - Corina Löwe, universitetslektor, FKH

Utveckling och anpassning av utbildningar i ämnet tyska i digitala (hybrida och blended) former och i samverkan mellan lärosäten - Corina Löwe, universitetslektor, FKH. Från kvalitetskonferensen 2022.

 

Användandet av systemstöd för programuppföljning, Academ - Åsa Gustavsson, Universitetslektor, prefekt och vicedekan & Diana Axelsson Olsson, utbildningsledare FEH

Användandet av systemstöd för programuppföljning, Academ - Åsa Gustavsson, Universitetslektor, prefekt och vicedekan & Diana Axelsson Olsson, utbildningsledare FEH. Från kvalitetskonferensen 2022.

 

Forskarutbildning, strategiska medel för program och programarbete:

Avhandlingsdagar – ett konkret sätt att förbättra doktoranders forskningsmiljö - Viktor Kaldo, professor, Kristiina Tyni, doktorand, FHL

Avhandlingsdagar – ett konkret sätt att förbättra doktoranders forskningsmiljö - Viktor Kaldo, professor, Kristiina Tyni, doktorand, FHL.Från kvalitetskonferensen 2022.

 

Lunchseminarier för doktorander och seniora forskare - Bengt Larsson, professor, FSV

Lunchseminarier för doktorander och seniora forskare - Bengt Larsson, professor, FSV. Från kvalitetskonferensen 2022.

 

Klimatnödlägesstudier - Ola Ståhl, universitetslektor, FKH

Klimatnödlägesstudier - Ola Ståhl, universitetslektor, FKH . Från kvalitetskonferensen 2022.

 

Masterprogrammet Skogsbruk med många mål – ett samarbete mellan Lnu och SLU - Erika Olofsson, universitetslektor, prefekt FTK

Masterprogrammet Skogsbruk med många mål – ett samarbete mellan Lnu och SLU - Erika Olofsson, universitetslektor, prefekt FTK. Från kvalitetskonferensen 2022.

 

Samordning, samverkan och övergripande kvalitetsarbete

Alumnenkät fristående kurser - Linda Liedström, utbildningskoordinator FKH, Anders Åberg, universitetslektor & prefekt FKH, Magnus Eriksson, utredare UK

Alumnenkät fristående kurser - Linda Liedström, utbildningskoordinator FKH, Anders Åberg, universitetslektor & prefekt FKH, Magnus Eriksson, utredare UK. Från kvalitetskonferensen 2022.

 

Breddat utbildningsutbud genom samverkan med andra lärosäten - Angela Marx Åberg, universitetslektor FKH

Breddat utbildningsutbud genom samverkan med andra lärosäten - Angela Marx Åberg, universitetslektor FKH. Från kvalitetskonferensen 2022.

 

Utvärderingsmodell för nya program - Anders Åberg, universitetslektor & prefekt & Åsa Trulsson, universitetslektor, FKH

Utvärderingsmodell för nya program - Anders Åberg, universitetslektor & prefekt & Åsa Trulsson, universitetslektor, FKH. Från kvalitetskonferensen 2022.

 

Avslut

Niklas Ammert sammanfattar dagen.

Sammanfattning. Från kvalitetskonferensen 2022.

Innan och efter diskussionerna ligger kortare pauser med tid för att förflytta dig mellan Zoom och studiosändning.

 • Klicka på plustecknet för att visa vilka diskussioner du kan välja mellan.
 • Om du får problem med att ansluta till Zoom-rummen är du välkommen att kontakta Joanna Caster via Zoom  https://lnu-se.zoom.us/j/4941966026 för hjälp support.
 • Notera att det finns fler ämnen under diskussionspassen (markerade med *) än de som presenteras i sändningen.

Tyck gärna till om dagen!

Program - presentationer och Zoom-diskussioner 

8.30 - 9.00 Välkommen till Kvalitetskonferensen 2022 - inledning 

Prorektor Niklas Ammert välkomnar, moderator för dagen är Cissy Avrin.

 • Prioriterade utvecklingsområden med fokus på G/A-nivå - Amelie Johanson, utredare på UK.
 • Internt kvalitetsarbete (årlig kvalitetsavstämning), spridning goda exempel - Brita Johansson-Cederblad, docent 

9.00 - 10.00 Studentinflytande och studentnära kvalitetsarbete:

 • Studentinflytande genom referensgrupp med studenter - Linn Andergren, studievägledare, FKH
 • Studentengagemang inom institutionen för samhällsstudier - Anna-Liisa Närvänen, docent FSV & David Geidenmark
 • Utvärderingsnämnd för varje kurs i civilingenjörsprogrammet, och kontinuerlig avstämning med studenter och personal under kursens gång - Karl-Olof Lindahl, professor, FTK
 • Systematisk utvärdering av måluppfyllelse på programnivå (AACSB-ackreditering) - Åsa Gustavsson, Universitetslektor, prefekt och vicedekan, FEH

11.00 - 11.10 Paus

 

11.10 -11.40  Nyttjande av tekniska möjligheter:

 • Gemensam utformning av kursrum - Nina Ernst , universitetslektor, Romana Dvorak, IKT-pedagogisk utvecklare FKH
 • Utveckling och anpassning av utbildningar i ämnet tyska i digitala (hybrida och blended) former och i samverkan mellan lärosäten - Corina Löwe, universitetslektor, FKH
 • Användandet av systemstöd för programuppföljning, Academ - Åsa Gustavsson, Universitetslektor, prefekt och vicedekan & Diana Axelsson Olsson, utbildningsledare FEH

Ca 12.10 - 13.00 Lunch

 

13.00 - 13.40 Forskarutbildning, strategiska medel för program och programarbete:

 • Avhandlingsdagar – ett konkret sätt att förbättra doktoranders forskningsmiljö - Viktor Kaldo, professor, Kristiina Tyni, doktorand, FHL
 • Lunchseminarier för doktorander och seniora forskare - Bengt Larsson, professor, FSV
 • Klimatnödlägesstudier - Ola Ståhl, universitetslektor, FKH 
 • Masterprogrammet Skogsbruk med många mål – ett samarbete mellan Lnu och SLU - Erika Olofsson, universitetslektor, prefekt FTK

13.40 - 13.50 - Paus

14.10 - 14.20 Paus

 

14.20 - 14.50 Samordning, samverkan och övergripande kvalitetsarbete

 • Alumnenkät fristående kurser - Linda Liedström, utbildningskoordinator FKH, Anders Åberg, universitetslektor & prefekt FKH, Magnus Eriksson, utredare UK 
 • Breddat utbildningsutbud genom samverkan med andra lärosäten - Angela Marx Åberg, universitetslektor FKH
 • Utvärderingsmodell för nya program - Anders Åberg, universitetslektor & prefekt & Åsa Trulsson, universitetslektor, FKH

14.50 - 15.10 Paus

15.40-16.00 Avslut

 • Niklas Ammert och Cissy Avrin.

 

Kvalitetskonferensen är en del av Linnéuniversitetets interna kvalitetsarbete. Syftet med kvalitetskonferensen är att sprida information och erfarenheter kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet.

Rådet för utbildning och lärande (RUL) med beredande organ Forskningsutbildningsutskottet och Kvalitetsutskottet arrangerar konferensen.

Välkommen med dina frågor om konferensen till rul@lnu.se.

Sändning publiceras på denna sida Vivian Lakaw Läs mer om evenemanget Lägg till i din kalender