Pukeberg, interiör lokal stenhus, vackra fönster, designprojekt ser ut pågå

Linnaeus Innovation Design Lab

Linnaeus Innovation Design Lab – Kompetenscenter Pukeberg är ett kompetenscenter för design, innovation och entreprenörskap.

Design, teknik och innvovation är våra tre nyckelord. Är du nyfiken på hur design och teknik ger nya möjligheter? Hur teknik och konstruktion möts till lösning? Eller hur funktion och design kan stärka en produkt, en tjänst eller ett varumärke? Linnaeus Innovation Design Lab är ett kompetenscenter för dig som är nyfiken och intresserad av nytänkande i företaget, nya funktioner, lösningar, affärsmöjligheter, behovsfokuserade insatser och ett starkare varumärke.

Eftersom näringslivet, akademin och samhället samverkar inom kompetenscentret ger det också dig tillgång till forskning, utbildning, kontakter, erfarenhetsutbyten och specialistkompetens.

Vill du veta mer? 
Kontakta gärna Ann-Christin Bayard som är projektledare. 

På gång

Genomförda aktiviteter i projektet

Företagsbesök hos golvtillverkaren Kährs i Nybro

Linnaeus Innovation Design Lab arrangerade den 11 maj ett företagsbesök hos den globala golvtillverkaren Kährs i Nybro. Design, innovation och diskussioner om hur företaget och Linnéuniversitetet kan utveckla sin samverkan var i fokus.

Golvtillverkaren Kährs har behov av att utveckla såg- och skärtekniken, där i synnerhet skärtekniken är intressant.

– I nuläget kan vi skära i träet, men det påverkar materialet på ett sätt som vi inte kan styra över. Skärtekniken kräver avancerade system som måste ta hänsyn till kvaliteten på träet, säger Anders Lidberg, product manager.

Ett parkettgolv sträcker ut sig i förgrunden och i bakgrunden känner en grupp besökare på golvet yta
Anders Lidberg, product manager på Kährs, beskriver hur olika materialval ger olika utseende och form på golven. Fotograf: Ole Victor

Träindustribranschen består av små och få aktörer vilket innebär dyra utvecklingskostnader för ett enskilt företag – något som hämmar träindustrin.

– Vi är för ensamma – och därför spelar universiteten och studenterna en viktig roll i utvecklingen, säger Anders.

Emanuel Lidberg, design manager, beskriver Kährs designstrategi som "att ligga steget före".

– Vi försöker skjuta den konceptuella utvecklingen mot framtiden genom att läsa av trender och mottrender – och analysera om vi behöver agera på dem. Vi behöver i princip börja utveckla en produkt ett eller två år innan vi tror att den kommer vara aktuell. Vi kan inte börja utveckla ett nytt golv när trenden redan uppstått, säger Emanuel.

Under våren har Kährs även en student från produktdesignprogrammet som gör sitt examensjobb på företaget.

Mer om projektet Linnaeus Innovation Design Lab

Syftet med projektet Linnaeus Innovation Design Lab är tillväxt genom samverkan mellan universitetet, näringsliv och samhälle. Kompetenscentret verkar genom förmedling av kompetens, kunskap och forskning men också som en resurs för utveckling och tillväxt. Kompetenscentret ligger i Pukeberg, Nybro, men verkar både lokalt, regionalt och nationellt. 

Lidlab finansieras av Linnéuniversitetet, Nybro kommun, Regionförbundet i Kalmar län och ERUF genom Tillväxtverket.

Projektet Lidlab startade den första januari 2016. Det kommer att pågå i tre år och redovisas i början av 2019.

I projektet pågår följande aktiviteter: 

  • Öppen resurs för experiment och produktutveckling. Vi utreder möjligheterna för ett öppet laboratorium med verkstäder för försök, experiment, produktutveckling, visualisering och prototyptillverkning i Pukeberg.
  • Möten med samarbetspartners. Vi träffar allt från näringsliv till offentliga organisationer för att skapa samarbetsmöjligheter och aktiviteter.
  • Förberedelser för evenemang. Vi förbereder seminarier, workshops, konferenser och möten i syfte att kommunicera möjligheter, samverkan och nätverkande.

Projektgrupp

Ann-Christin Bayard, Externa Relationer, Linnéuniversitetet (projektledare)
Ole Victor, Design, Linnéuniversitetet (biträdande projektledare)
Jeanette Madeling, Nybro kommun
Krushna Mahapatra, Fakulteten för teknik, Linnéuniversitetet
Annika Schilling, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet

Referensgrupp

Referensgruppen är under uppbyggnad.

Är du intresserad av projeketet och skulle kunna tänka dig att ingå i referensgruppen? Då är du välkommen att kontakta Ann-Christin Bayard, projektledare för Linnaeus Innovation Design Lab. 

Styrgrupp

Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet (ordförande)
Camilla Håkansson, Regionförbundet i Kalmar län
Jan Darell, Nybro kommun

Om Pukeberg

Pukeberg är ett center för kultur, konsthantverk och design. I den gamla glasbruksmiljön finns flera aktörer med denna inriktning. Bland dem är Linnéuniversitetet med sina designutbildningar en viktig part.

I denna fina och kreativa miljö bygger Linnaeus Innovation Design Lab kompetenscentret för design, entreprenörskap och innovationsteknik.

Här är en karta:

EU-logotyp
Pukeberg