Pukeberg i snö

Linnaeus Innovation Design Lab

Linnaeus Innovation Design Lab – Kompetenscenter Pukeberg är ett kompetenscenter för design, innovation och entreprenörskap.

Design, teknik och innvovation är våra tre nyckelord. Är du nyfiken på hur design och teknik ger nya möjligheter? Hur teknik och konstruktion möts till lösning? Eller hur funktion och design kan stärka en produkt, en tjänst eller ett varumärke? Linnaeus Innovation Design Lab är ett kompetenscenter för dig som är nyfiken och intresserad av nytänkande i företaget, nya funktioner, lösningar, affärsmöjligheter, behovsfokuserade insatser och ett starkare varumärke.

Eftersom näringslivet, akademin och samhället samverkar inom kompetenscentret ger det också dig tillgång till forskning, utbildning, kontakter, erfarenhetsutbyten och specialistkompetens.

Vill du veta mer? 
Kontakta gärna Ann-Christin Bayard som är projektledare.

Forskarlunch i Pukeberg

Jorge Zapico och Marie Välitalo samtalar under forskarlunchen den 23 januari.

Under våren arrangerar Linnéuniversitetet tre forskarluncher på Mötesplats Pukeberg. Den första ägde rum den 23 januari, och då diskuterade forskaren Jorge Zapico och Marie Välitalo från Örsjö Belysning AB hur företag kan bli mer hållbara i sina processer och materialval genom att se på sin data på nya sätt.

Nästa forskarlunch äger rum den 27 februari, och då kommer Gunnar Bolmsjö, professor i maskinteknik, att prata om robotteknik. Den tredje forskarlunch äger rum den 27 mars. Mer information kommer inom kort.

Samtalen direktsänds

Har du inte möjlighet att ta dig till Pukeberg? Vi kommer att direktsända samtliga forskarluncher, och du hittar sändningarna här på sidan.

Om forskarluncherna
– Vi ser att näringslivets och samhällets intresse för forskning och nya kunskaper ökar. Forskarlunchen ger en inblick i hur ett första möte mellan företag och forskare genom dialog kan ge lösningar samtidigt som erfarenhetsutbyten blir en naturlig del i samtalet, säger Ann-Christin Bayard, projektledare för Linnaeus Innovation Design Lab.

 

Exempel på genomförda aktiviteter i projektet

Bred samverkan bakom framtagandet av innovativ skolstol

I maj tillfrågades Linnaeus Innovation Design Lab om möjligheten att, med hjälp av studenter och företag inom branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen, ta fram en innovativ skolstol för målgruppen unga flickor med adhd i fokus. Hur kan en flicka med till exempel adhd i ett klassrum få lärarens uppmärksamhet utan att resten av klassen märker detta?

Studenter vid Linnéuniversitetets produktdesignutbildning, som är förlagd till Pukeberg, tillfrågades om intresse för att medverka. Fem nyutexaminerade studenterna tackade ja och tog sig an uppdraget under tre dagar i juni.

Stol i tom klassrum

Naturligtvis var samverkan med företag inom möbeltillverkningen mycket viktig – här fick studenterna kunskap, tips och framförallt också tillgång till material för tillverkningsprocessen. En nästan färdig protoyp presenterades för företagen med spännande reaktioner och förslag på förbättring. Studenterna såg tidigt hur tekniken i stolen skulle kunna direktkopplas till läraren, samtidigt som den inlemmades i designen. 

Trä- och Möbelföretagen är nöjda med resultatet och samverkansprocessen med Linnéuniversitetet och Linnaeus Innovation Design Lab. I dagsläget förs diskussioner om hur samarbetet kan fördjupas – vilket också kommer att omfatta de regionala företag som bidragit med kunskap, material och transport av materialet.

Mer om Linnaeus Innovation Design Lab

Syftet med projektet Linnaeus Innovation Design Lab är tillväxt genom samverkan mellan universitetet, näringsliv och samhälle. Kompetenscentret verkar genom förmedling av kompetens, kunskap och forskning men också som en resurs för utveckling och tillväxt. Kompetenscentret ligger i Pukeberg, Nybro, men verkar både lokalt, regionalt och nationellt.

Lidlab finansieras av Linnéuniversitetet, Nybro kommun, Regionförbundet i Kalmar län och ERUF genom Tillväxtverket.

Projektet Lidlab startade den första januari 2016. Det kommer att pågå i tre år och redovisas i början av 2019.

I projektet pågår följande aktiviteter:

  • Öppen resurs för experiment och produktutveckling. Vi utreder möjligheterna för ett öppet laboratorium med verkstäder för försök, experiment, produktutveckling, visualisering och prototyptillverkning i Pukeberg.
  • Möten med samarbetspartners. Vi träffar allt från näringsliv till offentliga organisationer för att skapa samarbetsmöjligheter och aktiviteter.
  • Förberedelser för evenemang. Vi förbereder seminarier, workshops, konferenser och möten i syfte att kommunicera möjligheter, samverkan och nätverkande.
EU-logotyp
Pukeberg