LTC - Linnaeus Technical Centre

Linnaeus Technical Centre

Projektet Linnaeus Technical Centre (LTC) arbetar för att stärka konkurrenskraft, kompetens och lönsamhet för teknikföretagen i Linnéregionen.

Vad är Linnaeus Technical Centre?

På Linnéuniversitetet finns forskare och studenter som kan hjälpa dig att ta din idé, produkt eller problem ett steg vidare. Vill du utveckla en produkt, ett koncept eller en idé? Linnaeus technical Centre (LTC) är din kontaktväg.

Här finns gedigen kompetens inom avancerad teknikutveckling. Maskinteknik, produktutveckling, hållfasthetsberäkningar, miljöteknik och stöd via materialval samt tester eller provning är några av de områden som du kan få kvalificerat stöd inom.

Vi arrangerar också seminarier och workshops inom efterfrågade områden och behov. Kanske kan ett studentprojekt eller examensarbete vara utvecklande för just ditt företag.

LTC - Småland Expansion Möjligheter

Enkelt med din närmaste tekniknod

Med Linnéuniversitetet som nav finns fyra tekniknoder i Kalmar och Kronobergs län. Tekniknoden är länken mellan ditt företag och Linnéuniversitetet. Det ska vara lätt för företag att delta i olika aktiviteter och därför kan vi ta rollen som kontakt och koordinator. Det innebär att du har en kontakt och ett telefonnummer till möjligheterna med LTC. Små och medelstora teknikföretag (SME) i Linnéregionen är välkomna att delta.

LTC finansieras av Europeiska Unionen, Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län.

EU-logga

Våra koordinatorer

Tekniknod Sydost

Tekniknod Sydost är en av Linnaeus Technical Centres noder och är placerad i Torsås.

Torsås fungerar som en av flera knutpunkter i projektet, och noden sträcker sig över hela sydöstra delen av regionen. Företagen lokalt kan via koordinator Anders Olofsson knyta kontakter och starta upp intressanta samarbeten med andra inom hela projektet.

Koordinator Tekniknod Sydost

Tekniknod Nordost

Med placering i Mönsterås finns Camilla Nordin och Anders Olofsson som koordinatorer för Linnaeus Technical Centre i den här delen av regionen.

Tekniknod Väst

I industritäta Ljungby finns vår västra tekniknod.

Malin Eriksson är projektets koordinator i väst.

Tekniknod Syd

I Älmhult finns vår sydligaste tekniknod.

Tomas Liljenfors är projektets koordinator i syd.

Koordinatorer Tekniknod Syd

Biträdande projektledare

Lista över deltagande företag i LTC

 

I Linnaeus Technical Centre deltar bland annat följande företag och organisationer:

Dörarp Slip o Polér
FIV Vimmerby AB
Högsby Grus och Betong AB
Ljungsåsa AB
Nynäs Mekaniska
Polyform Specialsnickerier AB
Ruben Hägglunds Maskin AB
Wood Power Construction Sverige AB

Historik

En förstudie inför projektet Linnaeus Technical Centre genomfördes under 2011-2012. Förstudien finansierades av Europeiska Unionen, Regionförbundet Södra Småland (idag kallat Region Kronoberg), Regionförbundet i Kalmar Län och Linnéuniversitetet. 2013-2014 byggdes tekniknoder upp runt om i Kalmar och Kronoberg, i det vi kallar Linnéregionen.

Fyra tekniknoder finns nu etablerade, med koordinatorer som arbetar dagligen med kontakter mellan små och medelstora företag samt universitetsvärlden. Kompetensutveckling, studentkontakter och forskning och utveckling finns på agendan.

2015-2017 fortsätter projektet, nu kallat LTC2020. Målsättningen är att fördjupa samarbetena, bland annat genom att förbättra tillförseln av kompetens till företagen och arbeta fram gemensamma forskningsprojekt.

Projekt, fakulteten för teknik