LTC - Linnaeus Technical Centre

Linnaeus Technical Centre

Projektet Linnaeus Technical Centre (LTC) arbetar för att stärka konkurrenskraft, kompetens och lönsamhet för teknikföretagen i Linnéregionen.

Projektet avslutades 31/12 2017

Vad är Linnaeus Technical Centre?

På Linnéuniversitetet finns forskare och studenter som kan hjälpa dig att ta din idé, produkt eller problem ett steg vidare. Vill du utveckla en produkt, ett koncept eller en idé? Linnaeus technical Centre (LTC) är din kontaktväg.

Här finns gedigen kompetens inom avancerad teknikutveckling. Maskinteknik, produktutveckling, hållfasthetsberäkningar, miljöteknik och stöd via materialval samt tester eller provning är några av de områden som du kan få kvalificerat stöd inom.

Vi arrangerar också seminarier och workshops inom efterfrågade områden och behov. Kanske kan ett studentprojekt eller examensarbete vara utvecklande för just ditt företag.

LTC - Småland Expansion Möjligheter

Enkelt med din närmaste tekniknod

Med Linnéuniversitetet som nav finns fyra tekniknoder i Kalmar och Kronobergs län. Tekniknoden är länken mellan ditt företag och Linnéuniversitetet. Det ska vara lätt för företag att delta i olika aktiviteter och därför kan vi ta rollen som kontakt och koordinator. Det innebär att du har en kontakt och ett telefonnummer till möjligheterna med LTC. Små och medelstora teknikföretag (SME) i Linnéregionen är välkomna att delta.

LTC finansieras av Europeiska Unionen, Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län.

EU-logga

Våra koordinatorer