Konsertbild från konferensen Make Music Matter 2018

Make Music Matter

Make Music Matter är ett projekt som erbjuder digitala musikskapande verktyg, ett skolprojekt för alla skolor i Sverige och arrangerar ett årligt musikkonvent. Digitala verktyg ger nya förutsättningar att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel, samt främjar entreprenörskap.

Make Music Matter är ett nationellt projekt som riktar sig till musiklärare som vill arbeta med digitala verktyg för att göra undervisningen mer spännande. Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitet, Sveriges kommuner och landsting (SKL), musiktjänsten Soundtrap - A Spotify Company och Academy of Music & Business (AMB).

Syftet med Make Music Matter

Syftet med Make Music Matter är att eleverna ska få möjlighet att utveckla musikalisk kreativitet, digital kompetens, entreprenörskap och innovationsförmåga i autentiska miljöer som liknar musikbranschen.

Ur ett yrkesförberedande perspektiv har de digitala verktygen en stor potential att stimulera elevers kreativitet, nyfikenhet, problemlösningsförmåga och musikaliska självförtroende. Mycket av den musikproduktion som sker i samhället idag är digital och många svenska låtskrivare och musiker är mycket framgångsrika på den globala musikmarknaden. Steget från musikskapande i klassrummet till musikaliskt entreprenörskap behöver därför inte vara långt.

Tre olika anmälningar

För att få tillgång till hela paketet i Make Music Matter behövs tre olika anmälningar: 

Projektet Make Music Matter

För dig som är helt ny får här tillgång till alla digitala verktyg (Soundtrap Education, sångappen Sing Along), alla Make Music Matter-filmerna samt 6 månaders gratis abonnemang.

Här går du med i projektet Make Music Matter om du aldrig varit med i projektet tidigare.

Skolprojektet Make Music Matter! I Have A Dream

Make Music Matter! I Have A Dream är ett skolprojekt om musik, drömmar, entreprenörskap, kreativitet och digitalisering. Det är ett två månaders abonnemang där alla skolor i Sverige får vara med och skapa musik av välkända artisters låtar.

Årets Make Music Matter! I Have A Dream är ett unikt samarbete mellan det nationella skolprojektet Make Music Matter! och ABBA The Museum. Projektet kommer behandla en betydelsefull del av svensk musikhistoria i popsagan ABBA och uppmärksamma Konventionen om barnets rättigheter (Barnkonventionen), som firar 30 år. Projektet startar den 11 september 2019 och pågår i ett år och fyra månader. 

Har du varit med i projektet Make Music Matter tidigare och nu vill vara med i årets skolprojekt så anmäler du dig direkt till skolprojektet Make Music Matter! I Have A Dream via länken här nedan. Är du däremot ny bör du anmäla dig både till projektet Make Music Matter (för att få alla licenser och 6 månaders abonnemang) och senaste skolprojektet Make Music Matter! I Have A Dream.

Här anmäler du ditt intresse till skolprojektet Make Music Matter! I Have A Dream 2019.

Musikkonventet Make Music Matter!

Musikkonventet Make Music Matter! fokuserar på musikskapande, digitala verktyg och entreprenörskap. Under två dagar bjuds deltagarna på föreläsningar med framstående forskare med musikskapande och digitala verktyg som forskningsfält och musikentreprenörer som sedan många år tillbaka har musik som sitt levebröd. Musiklärare som föreläsare ger tips och råd om hur man kan arbeta med digitala verktyg i sin musikundervisning. Genom olika workshops får varje deltagare möjlighet att lära sig att använda digitala verktyg.

För mer information om musikkonventet Make Music Matter se kommande och tidigare konvent nedan. Årets konvent fokuserar på temat T.E.A.C.H.! Be The Difference!

Mer information

På Musiklärarportalen kan du läsa mer om projektet Make Music Matter, samt få undervisningsmaterial till skolprojektet I Have A Dream: makemusicmatter.se

Du kan också gå med i facebookgruppen för att diskutera musikskapande, digitala verktyg, entreprenörskap och få hjälp (support): https://www.facebook.com/groups/makemusicmatter/