namn universitetets nya byggnader kalmar

Allmänna lärosalar

Alla salar med platser för över 50 personer samt inomhustorg/platser kommer att ha speciella namn som är framtagna av Lnu-andegruppen.

Principen har, liksom för tidigare arbete med namngivning av byggnader och utomhustorg, varit att orden ska vara tydliga och distinkta samt lätta att skilja åt. Ett önskemål har vidare varit att alla grupper av namn ska ha olika begynnelsebokstäver för att lätt skiljas åt i lokalbokningssystemet.

För lärosalar på västra sidan har gruppen inspirerats av kopplingen till utomhustorget Alvaret och valt följande begrepp:
• Granit
• Porfyr
• Diabas
• Marmor
• Flinta
• Krita
• Skiffer
• Antracit
• Basalt
• Lava

För lärosalar på östra sidan har gruppen inspirerats av Neptuni åkrar med sin blåa färg och även till den blåa färgen på vattnet i sundet. Från detta har vi spunnit vidare på natur och jordfärger. Vi föreslår därför följande begrepp:
• Indigo
• Magenta
• Lapis
• Azur
• Ockra
• Umbra
• Sienna
• Cyan

 

Mötesrum