Efter flytt

Nedan hittar du nyttig och viktig information för dig som har flyttat in på Universitetskajen. Bland annat hur belysningen fungerar.

Hus Vita

Solskydd: invändiga manuella rullgardiner/persienner kommer att monteras under tidig höst i de fönster som har solinstrålning under dagtid/arbetstid.

Mörkläggning i lärosalar styrs via tryckknapp Upp/Ner som sitter på panel invid fönstren.

Belysning

1. Tryckknapp finns innanför eller i närheten av dörren, tänd med ett lätt tryck på den övre halvan av tryckknappen.
2. Belysning går nu upp i senaste valda scenario.
3. För att påverka senaste scenario och starkare belysning: Håll fingret på den övre halvan av tryckknappen tills vald styrka är uppnådd.
4. För svagare belysning: Håll fingret på den nedre halvan av tryckknappen tills vald styrka är uppnådd.
5. Släck belysningen med ett lätt tryck på nedre halvan av tryckknappen.
6. Om rummet lämnas med tänd belysning kommer frånvarodetektering släcka belysningen efter inställd tid.
7. I rum med armaturer som har dragsnöre gäller samma som ovan, dvs aktiv tändning men här kan man individuellt manövrera sin egen platsbelysning via dragsnöret, i övrigt lika som ovan.

Tavelbelysning styrs via tryckknapp vid tavlan: På/Av/Dimra.

Lärosalar

Belysning styrs via tryckknappar med fyra scenarier som är märkta på respektive knapp: På, Av, Normal resp Film, och/eller tryckknapp På/Av. Samma princip med aktiv tändning och frånvarodetektering.

WC/RWC

Belysning styrs via närvarodetektering och släcks efter inställd tid.

Korridorer och trappor

Belysning styrs via närvarodetektering och släcks efter inställd tid.

Ventilation/klimat

Hus Vita innehåller labblokaler och dessa system är alltid i drift med ett högt flöde. De kan regleras inom vissa gränser via automatik.

Kontorslokalerna har behovsstyrd ventilation vilket innebär att dessa är i drift med ett icke närvaroflöde, närvaroflöde och behovsstyrt flöde via rumstemperatur. Systemet känner även av eventuellt behov av kyla. Via digital rumspanel (DRP) kan viss justering av rumstemperatur regleras inom ett förutbestämt intervall. Temperaturen är i nuläget inställd på 22 grader och kan via rumspanelen justeras något. Vid ej närvaro i rummet återgår temperaturen till grundinställning efter 3 timmar. Under nattetid då icke närvaro gäller är det ett lågt grundflöde som justeras automatiskt vid närvaro.

Dörrfunktioner

Det finns enklare läsare till exempel i kontorsutrymmen, inre dörrar i lab med mera. En variant för slagdörr och en variant för skjutdörr.

Förutom att göra en vanlig passering med upplåsning i dörren kan man även skifta läget i läsarna från läge låst till läge olåst och vice versa.

Genom att hålla sitt passerkort på läsaren några sekunder extra skiftar låsläget. Blinkande grönt för olåst och blinkande rött för låst.

Vid skjutdörr läggs kortet på den cylinderformade läsaren och läsaren vrids för att öppna/låsa hakregeln i dörren.

Viktigt att använda det nedre handtaget när skjutdörren ska öppnas. Om den cylinderformade läsaren används för att skjuta upp dörren kommer läsaren att gå sönder efter ett tag.

För att göra en kortläsare till en lärosal olåst knappar du in följande på kortläsarens kodsats: grön bock+kort+pinkod.
Kortläsaren förblir då olåst under 4 timmar. Om kortläsaren ska låsas innan 4 timmar har gått görs samma manöver igen för att låsa.

Saltoläsaren till kontorsdörr eller mötesrum kan också ändra låsläge av personal. Håll kortet en längre tid framför läsare ca 5 sekunder så ändras låsläget.

På saltoläsaren förblir låsläget till man ändrar tillbaka.

Vid frågor maila sakerhet@lnu.se

Hus Forma, Radix och hus Magna (nybyggd och ombyggd del)

Solskydd: invändiga manuella rullgardiner/persienner kommer att monteras under tidig höst i de fönster som har solinstrålning under dagtid/arbetstid.

Mörkläggning i lärosalar styrs via tryckknapp Upp/Ner som sitter på panel.

Belysning

Funktion belysning i olika lokaler enligt bifogat dokument, se nedan.

Ventilation/klimat

Alla rum har ett min-flöde (ekonomiläge), ett grundflöde (närvaro) samt ett forceringsflöde. Forceringsflödet (intervall mellan grundflöde och maxflöde) inträder antingen om temperaturen i rummet går över önskat värde eller om koldioxidhalten i rummet blir för hög. Önskad temperatur ställs in centralt, i varje rum kan man sedan på rumspanel justera upp eller ned med 2 grader runt detta värde. Radiatorerna samverkar med ventilationen så att de stängs av om det blir för varmt i ett rum och slås på när det blir för kallt.

Dörrfunktioner

Det finns enklare läsare till exempel i kontorsutrymmen, inre dörrar i lab med mera. En variant för slagdörr och en variant för skjutdörr.

Förutom att göra en vanlig passering med upplåsning i dörren kan man även skifta läget i läsarna från läge låst till läge olåst och vice versa.

Genom att hålla sitt passerkort på läsaren några sekunder extra skiftar låsläget. Blinkande grönt för olåst och blinkande rött för låst.

Vid skjutdörr läggs kortet på den cylinderformade läsaren och läsaren vrids för att öppna/låsa hakregeln i dörren.

Viktigt att använda det nedre handtaget när skjutdörren ska öppnas. Om den cylinderformade läsaren används för att skjuta upp dörren kommer läsaren att gå sönder efter ett tag.

För att göra en kortläsare till en lärosal olåst knappar du in följande på kortläsarens kodsats: grön bock+kort+pinkod.
Kortläsaren förblir då olåst under 4 timmar. Om kortläsaren ska låsas innan 4 timmar har gått görs samma manöver igen för att låsa.

Saltoläsaren till kontorsdörr eller mötesrum kan också ändra låsläge av personal. Håll kortet en längre tid framför läsare ca 5 sekunder så ändras låsläget.

På saltoläsaren förblir låsläget till man ändrar tillbaka.

Vid frågor maila sakerhet@lnu.se