Byggetapper det stadsintegrerade universitetet på Universitetskajen

Om byggnaderna

Namngivning av byggnaderna

De sex byggnaderna har namngivits enligt följande:

1. Magna (FTK) 
2. Forma (FEH)
3Radix (FSV + FKH + Fojo)
4. Stella (portalbyggnad, UB, Infocenter)
5. Vita (FHL)
6. Culmen (profilbyggnad, förvaltningen, undervisningssalar, restaurang)

Magna – står för stor, det är den största byggnaden men symboliserar också en stor vilja som finns att bidra till nytta för en bättre framtid. Detta är en adjektivform (fem. singularis eller neutrum pluralis) till skillnad från övriga namnförslag som är substantiv. Detta har vållat en del diskussioner men efter resonemang med Staffan Nyström, som menar han att formen kan stå för sig själv på samma sätt som formen Magnus. Man skulle kunna underförstå t.ex. aedifica vilket skulle betyda stort hus.

Forma – är en dubbeltydning att forma nya tankar och forma ny kompetens med studenter som kan ta sig an samhällets utmaningar och bidra till en utveckling. Forma är också en kortform av bilda – kopplat till bildning. Ordet har flera betydelser på latin som gestalt, utseende, form, struktur, väsen, natur, kategori.

Radix – rot, något som växer eller som man utforskar. Gå till rötterna! Människor växer här.

Stella – stjärna, huset som strålar, där man strålar samman, att sikta mot stjärnorna. Framtiden!

Vita – liv, livet som utforskas och beforskas. Livet som värnas, hållbarhet och ett grönt universitet.

Culmen – kulmen, höjdpunkt, det högsta huset på området

Efter ett rektorsbeslut har byggnaderna fått sina namn fastställda. Lnu-andra-gruppen har tillsammans med verksamheten arbetat fram namn som utgår från en princip som gäller för både torg, gator och platser samt byggnader. Principen bygger på att namnen har en koppling till Linnéuniversitetets vision och värdeord och Carl von Linné, utifrån en gestaltning som uttrycker att byggnaderna är olika individer och samtidigt har en sammanhållen systematik i form av latinska ord. Gruppen anser att användandet av latin dels har en koppling till Linné, dels är ett väl beprövat sätt att namnge både i modern och i historisk tid.

Vidare har man sett till att namnen har olika begynnelsebokstäver så att inledningsbokstaven även kan fungera som förkortning i kombination med rumsnummer med mera. Ytterligare ett kriterium är att namnen ska vara tvåstaviga och lätta att uttala.

Material och kulörer

Östra delen
Den östra delen omfattar husen Vita, Culmen och Stella. Arkitekt är Tengbom som gör följande beskrivning av "kvarteret":

"Kvarteret betraktas som en sammanhållen form, med ett gemensamt fasadkoncept. "SNÄCKAN och PÄRLAN" är en metafor för byggnaderna vid vattnet. Det omgivande snäckskalet har en något mörkare utsida och en inre ljus sida (pärlemor) och inuti snäckan en skimrande pärla!"

Hus Vita och Culmen kommer att få tegelfasader i en gråskala från mörkt grått till vitt. Hus Stella kommer att ha ett avvikande fasadmaterial och en unik och tydlig kulörsättning.

Från huvudentrén i hus Vita följer ett huvudstråk. Stråket har varierad bredd och får dagsljus uppifrån. I stråket leder trappor till plan 2. Huvudstråket kantas på båda sidor av fasader, på ena sidan är fasaden av tegel lika utvändig fasad, på andra sidan finns akustikpanel av trä. Huvudstråkets förläggning medger en naturlig och direkt anslutning till hus Culmen i etapp 3. Golvbeläggning kommer i huvudstråket i hus Vita och Culmen att vara betong. Övriga golv kommer att vara gummigolv, industriparkett (främst i den lägre gårdsbyggnaden i hus Vita), plastmatta (i spolbara lokaler) samt i några delar av arbetsplastlösningar textilmatta. Gummigolven kommer att ha olika kulörer i olika plan. Arkitekten har haft Linnés resor genom olika landskap i Sverige som utgångspunkt för kulörprogram. Kulörprogrammet har diskuterats och förankrats med bland annat Lnu-andegruppen. Några väggar kommer att få en fondfärg i överensstämmelse med golvkulörer. I hus Vita och Culmen kommer träslag i de invändiga glas/träpartierna att vara i ask som kommer att ha olika ytbehandling/kulör på olika våningsplan.

På plan 2 i UB möts besökarna av flexibla ytor för handledning och undervisning i informationssökning, akademiskt skrivande, studieteknik mm. I Stella finns ett stort antal studieplatser för alla typer av lärande. Ju högre upp och längre in i byggnaden man kommer desto mer tysta miljöer. Bibliotekets fysiska boksamlingar kommer att finnas både på plan 2 och 3. I Stella kommer även bibliotekspersonalen att ha sina arbetsplatser i en blandad miljö med både ett antal enskilda kontor och aktivitetsbaserade ytor. I byggnaden finns dessutom en gemensam studio för medieproduktion.

Västra delen
Den västra delen omfattar husen Magna, Radix och Forma. Befintlig del av hus Magna kommer endast i de delar som ansluter till nybyggnation att förändras/byggas om. Arkitekt är Christensen & CO. Tillbyggnationen utgörs av flera mindre byggnadskroppar i varierande höjder. Fasaden på tillbyggnaderna är uppbyggda av horisontella band i bronsanodiserad plåt plåt, som löper över varannan våning och viker sig runt hela byggnadskroppen. Mellan banden varvas glas och profilerad bronsanodiserad plåt över två våningar.

Man kommer in i byggnaderna genom ett flertal entréer i förbindelse med "Gatan" i Radix och atrierna i Magna och Forma. Dessa områden kopplar samman de tre byggnaderna och skapar även visuell kontakt mellan de olika våningarna i de enskilda husen. Torget på plan 0 i Radix är en viktig samlingspunkte i den nya bebyggelsen på den västra delen. "Gatan" och atrierna har ljusa golv och innertak. Väggarna består av lameller eller av akustikreglerande perforerade skivor. Väggarna är indelade i olika väggtyper – glaspartier alternativt gipsväggar med eller utan lameller.
Golvmaterialet i kommunikationszonen är betong på plan 00 och plan 01 och linoleum på övriga våningar.

Personal- och studentlokaler som vänder ut till "Gatan" och atriumrummen har golv i ljus linoleum för att skapa kontrast till träväggarna. Trägolv kommer att finnas i personalrum och på väggarna i kommunikationsutrymmena i dessa lokaler används trä i motsvarande utförande som ovan, men i dessa områden målas den vit.

Färgkonceptet för den västra delen har som intention att ge de olika byggnaderna var sin identitet och karaktär och kommer att synas på fondväggar.
Linnéuniversitetets gula huvudfärg kommer att vara representerad genom hela projektet i form av grafik, skyltar samt på samtliga hissfronter.

Lnu-andegruppen är involverad gällande kulörprogram samt färgkoncept med stöd och synpunkter.