namn på universitetets nya byggnader i kalmar

Tidplan för inflyttning

Reviderad tidplan för inflyttning:

Etapp 1a: ht 2018 (Del av hus Vita)
Etapp 1b: vt 2019 (Hus Radix, Magna och resterande del av hus Vita)
Etapp 2: ht 2019 (Hus Forma)
Etapp 3: under ht 2020 (Hus Stella och Culmen)