Studenter som sitter pluggar på Universitetsbiblioteket i Växjö

Anställd vid Linnéuniversitetet 

Här finns information för dig som är anställd, och också för dig som tillfälligt arbetar på Linnéuniversitetet.

Här har vi samlat ihop information som kan vara bra och ha när du är nyanställd på universitetet. 

Här finns vanliga frågor och svar kring coronaviruset och sjukdomen Covid-19

Här hittar du information om din lön och ersättningar i samband med tjänsteresor, sjukvårdsförmåner, beredskap och övriga kostnadsersättningar

Här hittar du information om de bestämmelser som finns när det gäller arbetstid och olika typer av ledigheter.

Linnéuniversitetets arbetsmiljöpolicy anger riktningen för arbetsmiljöarbetet vid vårt lärosäte.

Arbetsmiljö handlar om arbetsförhållandena för alla medarbetare och studenter.

Saknar du något under Anställd vid Lnu. Välkommen att kontakta kommunikationsavdelningen@lnu.se