Alkohol och droger

På den här sidan finner du bland annat information om Linnéuniversitetets alkohol- och drogpolicy. Policyn gäller för anställda och studenter och ska ge förutsättningar för en drogfri arbetsmiljö

Arbete och studier går inte att förena med förtäring av alkohol eller andra droger. Bruk av alkohol eller andra droger utanför arbetstid får heller inte riskera att påverka säkerhet, effektivitet och trivsel på arbetsplatsen. Om problem uppstår med bruk/missbruk av alkohol eller andra droger är det viktigt att snabbt och professionellt hantera detta.

Den som upplever att en arbetskamrat eller student har alkohol- eller drogproblem ska så snart som möjligt informera sin prefekt/chef/lärare. Att tiga av lojalitet kan medverka till fortsatta och ökande problem.

HR-avdelningen finns stöd för chefer och medarbetare i organisationen.

Studenthälsan arbetar förebyggande och med konkreta insatser för studenter.

Längst ner på sidan hittar du Linnéuniversitetets alkohol- och drogpolicy och ett dokument med råd och rutiner när det gäller alkohol och droger. Sidan innehåller också många bra länkar till livsstilstest och information.

Vanor och livsstilsval

En stunds eftertanke och reflektion kring egna vanor och livsstilsval kan vara bra – för att bekräfta goda mönster eller för att kanske förändra någon del i livet.

För dig som har frågor eller funderingar när det gäller ditt eget bruk eller om det gäller någon närstående finns det gott stöd att få via följande organisationer:

  • Växjö kommun– stöd vid missbruk eller beroende.
  • Primärvårdens hälsoenhet– en specialiserad verksamhet inom Region Kronoberg som erbjuder råd och stöd till personer med risk- och missbruk.
  • Kalmar kommun – stöd vid missbruk eller beroende.
  • Beroendecentrum – Region Kalmar.
  • ALNA– en organisation som finansieras av de centrala organisationerna på arbetsmarknaden.

Bilagor