Friskvård

Linnéuniversitetet vill främja en god hälsa hos alla medarbetare. Syftet med subventionering av friskvård är att öka välbefinnandet, skapa en trivsam arbetsplats, större frisknärvaro, förebygga arbetsrelaterade belastningsskador samt öka förutsättningarna för hälsa i ett livslångt perspektiv.

Subventionering av friskvårdsaktivitet kan göras med upp till 3000 kr per år per anställd. Linnéuniversitetet följer skatteverkets rekommendationer och ersätter inte skattepliktiga motionsaktiveter.

Friskvårdserbjudandet gäller den som har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning som omfattar minst 6 månader alternativt en anställning i perioder under ett kalenderår som tillsammans uppgår till minst 6 månader under kalenderåret (se exempel nedan). Varar anställningen 6 månader får man halva bidraget, 1500 kr. Varar anställningen mer än 6 månader men mindre än 12 månader ersätts man för antalet månader med 250 kr per månad. Friskvårdsbidrag gäller under den period anställningen varar och kan inte gälla retroaktivt.

Exempel på beräkning av friskvårdsersättning vid tidsbegränsade anställningar:

  • Om medarbetaren har anställning t ex 220101-220331 samt 221101-230131, har medarbetaren inte rätt till friskvårdsersättning eftersom anställningarna inte är sammanhängande och inte uppgår till 6 månader inom kalenderåret.
  • En medarbetare som anställs sammanhängande  220901-230430 kan få ersättning motsvarande 4 månader av årets 12 månader, dvs 250 kr x 4 = 1 000 kr, för respektive år.

För att få full ersättning ska tjänstgöringsgraden vara minst 20 % av heltid. Är tjänstgöringsgraden lägre än 20% omfattas man inte av subventioneringen. Du som är partiellt tjänstledig med kvarvarande omfattning som motsvarar minst 20% av heltid har rätt till friskvårdsbidrag.

För att en enstaka behandling eller aktivitet ska anses vara av enklare slag och mindre värde kan kostnaden inte överstiga 1 000 kronor per tillfälle eller aktivitet, enligt Skatteverkets regelverk. Det innebär exempelvis att en massagebehandling som kostar över 1 000 kr inte omfattas av skattefri friskvårdsersättning och därmed inte ersätts alls

Du som har sjuk- eller föräldrapenning har rätt till friskvårdsbidrag under den tiden.

Friskvårdserbjudandet gäller inte dig som är stipendiat eller arvodist

Aktiviteter som du kan få friskvårdsbidrag för
Linnéuniversitetet ersätter friskvårdsaktiviteter som är skattefria enligt Skatteverkets regler. Friskvårdsbidraget får användas till enklare motions- och friskvårdsaktiviteter såsom gymkort, ridlektioner, massage och rökavvänjning.

Medlemsavgifter, hälsovård, sjukvård, skönhetsvård, hyra eller köp av utrustning omfattas inte av friskvårdsbidraget.

Se lista nedan för fler exempel på Friskvårdsaktiviteter A-Ö.

Ansöka om friskvårdsbidrag

Du registrerar ett ärende i Primula under ersättningar / kompledighet och väljer friskvård subv i formuläret. Skriv ut utläggsblanketten som finns längst ner på sidan innan du har skickat ärendet.

Lämna utläggsblanketten, med originalkvitto, till utsedd handläggare på avdelningen. På kvittot ska namn, pris, giltighetsperiod och aktivitet alltid framgå.

Har du autogiro ska det framgå vilket belopp du betalat under året, en kopia av kontoutdraget samt ett daterat kvitto från friskvårdsföretaget där det framgår namn, pris och vilken träningsperiod som avses. Om du köpt träning via app behöver det styrkas med kvitto samt kontoutdrag för köpet.

Friskvårdsbidraget kan inte betalas ut retroaktivt, endast innevarande års bidrag kan betalas ut mot kvitto. För att ta del av friskvårdsbidraget ska du ha registrerat ärendet och skickat ett fullständigt underlag senast den 10 december det år som friskvårdsaktiviteten avser. Ett och samma kvitto kan endast användas en gång och detta under det år som det är betalat. I de fall betalningen för friskvården har skett i december år 1 och det inte varit möjligt att få med ersättningen på löneutbetalningen i december år 1 kan ersättningen utbetalas i januari år 2. Observera att i dessa fall används friskvårdsbidraget för år 2, enligt Skatteverkets bestämmelser. Ett friskvårdsbidrag som inte utnyttjas år 1 kan inte flyttas med till år 2.

Linnéuniversitetets skickar ut förfrågningar till olika träningsanläggningar i Kalmar och Växjö med jämna mellanrum. De träningscentra som nämns nedan har någon form av rabatt för anställda vid Linnéuniversitetet. Fråga själv efter den rabatten då du köper ett träningskort. Om ditt gym inte finns representerat här kan du själv fråga om de vill erbjuda särskild rabatt för anställda vid Linnéuniversitetet. Be dem i så fall ta kontakt med HR-avdelningen.