Friskvård

Linnéuniversitetet vill främja en god hälsa hos alla medarbetare. Syftet med subventionering av friskvård är att öka välbefinnandet, skapa en trivsam arbetsplats, större frisknärvaro, förebygga arbetsrelaterade belastningsskador samt öka förutsättningarna för hälsa i ett livslångt perspektiv.

Vid Linnéuniversitetet subventioneras skattefria friskvårdsaktiviteter med upp till 3 000 kr/kalenderår och person. För att skattefriheten ska gälla följer Linnéuniversitetet Skatteverkets regelverk gällande vilka motions- eller friskvårdsaktiviteter av enklare slag som kan ersättas. Skattepliktiga motionsaktiviteter ersätts inte.

Friskvårdserbjudandet gäller dig som har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning vid Linnéuniversitetet som omfattar minst 6 månader alternativt en anställning i perioder under ett kalenderår som tillsammans uppgår till minst 6 månader under kalenderåret (se exempel nedan). För att kunna få hela årssubventioneringen på 3 000 kr krävs att du har anställning under hela kalenderåret. Om din anställning är sammanhängande mer än 6 månader ersätts du för antalet månader du har anställning med 250 kr/månad, detsamma gäller om du har en anställning i perioder under ett kalenderår som tillsammans uppgår till minst 6 månader under kalenderåret. Friskvårdsbidrag gäller under den period anställningen varar och kan inte gälla retroaktivt.

Exempel på beräkning av friskvårdsersättning:

  • En medarbetare som anställs tillsvidare fr o m 230801 kan få ersättning motsvarande 5 månader av årets 12 månader, dvs 250 kr x 5 = 1 250 kr, under 2023 eftersom medarbetaren under 2023 inte har anställning hela året. Därefter får medarbetaren full friskvårdsersättning från 2024.
  • En medarbetare som anställs sammanhängande  230901-240430 kan få ersättning motsvarande 4 månader av årets 12 månader, dvs 250 kr x 4 = 1 000 kr, för respektive år.
  • Om medarbetaren har anställning t ex 230101-230331 samt 231101-240131, har medarbetaren inte rätt till friskvårdsersättning eftersom anställningarna inte är sammanhängande och inte uppgår till 6 månader inom kalenderåret.

För att få full ersättning ska tjänstgöringsgraden vara minst 20 % av heltid. Är tjänstgöringsgraden lägre än 20% omfattas man inte av subventioneringen. Du som är partiellt tjänstledig med kvarvarande omfattning som motsvarar minst 20% av heltid har rätt till friskvårdsbidrag.

För att en enstaka behandling eller aktivitet ska anses vara av enklare slag och mindre värde kan kostnaden inte överstiga 1 000 kronor per tillfälle eller aktivitet, enligt Skatteverkets regelverk. Det innebär exempelvis att en massagebehandling som kostar över 1 000 kr inte omfattas av skattefri friskvårdsersättning och därmed inte ersätts alls

Du som har sjuk- eller föräldrapenning har rätt till friskvårdsbidrag under den tiden.

Friskvårdserbjudandet gäller inte dig som är stipendiat eller arvodist

Aktiviteter som du kan få friskvårdsbidrag för
Linnéuniversitetet ersätter friskvårdsaktiviteter som är skattefria enligt Skatteverkets regler. Friskvårdsbidraget får användas till enklare motions- och friskvårdsaktiviteter såsom gymkort, ridlektioner, massage och rökavvänjning.

Medlemsavgifter, hälsovård, sjukvård, skönhetsvård, hyra eller köp av utrustning omfattas inte av friskvårdsbidraget.

Se lista nedan för fler exempel på Friskvårdsaktiviteter A-Ö.

Ansöka om friskvårdsbidrag

Du registrerar ett ärende i Primula under Ersättningar/komp och väljer Friskvård subv max 3000/år i rullisten Typ av ersättning. Ditt kvitto/underlag bifogar du direkt i ärendet under Medd/Bil. Eftersom ersättningen rör en förmån är det tillräckligt att vi får kvittot digitalt.

På kvittot som du bifogar ärendet ska namn, pris, giltighetsperiod och aktivitet alltid framgå. Har du autogiro ska det framgå vilket belopp du betalat under året, en kopia av kontoutdraget samt ett daterat kvitto från friskvårdsföretaget där det framgår namn, pris och vilken träningsperiod som avses. Om du köpt träning via app behöver det styrkas med kvitto samt kontoutdrag för köpet.

Friskvårdsbidraget kan inte betalas ut retroaktivt, endast innevarande års bidrag kan betalas ut mot kvitto. För att ta del av friskvårdsbidraget ska du ha registrerat och skickat ett fullständigt ärende senast den 5 december det år som friskvårdsaktiviteten avser. Ett och samma kvitto kan endast användas en gång och detta under det år som det är betalat. I de fall betalningen för friskvården har skett i december år 1 och det inte varit möjligt att få med ersättningen på löneutbetalningen i december år 1 kan ersättningen utbetalas i januari år 2. Observera att i dessa fall används friskvårdsbidraget för år 2, enligt Skatteverkets bestämmelser. Ett friskvårdsbidrag som inte utnyttjas år 1 kan inte flyttas med till år 2.

Linnéuniversitetets skickar ut förfrågningar till olika träningsanläggningar i Kalmar och Växjö med jämna mellanrum. De träningscentra som nämns nedan har någon form av rabatt för anställda vid Linnéuniversitetet. Fråga själv efter den rabatten då du köper ett träningskort. Om ditt gym inte finns representerat här kan du själv fråga om de vill erbjuda särskild rabatt för anställda vid Linnéuniversitetet. Be dem i så fall ta kontakt med HR-avdelningen.