Friskvård

Linnéuniversitetet vill främja en god hälsa hos alla medarbetare. Syftet med subventionering av friskvård är att öka välbefinnandet, skapa en trivsam arbetsplats, större frisknärvaro, förebygga arbetsrelaterade belastningsskador samt öka förutsättningarna för hälsa i ett livslångt perspektiv.

Subventionering av friskvårdsaktivitet kan göras med upp till 3000 kr per år per anställd. Linnéuniversitetet följer skatteverkets rekommendationer och ersätter inte skattepliktiga motionsaktiveter.

Friskvårdserbjudandet gäller den som har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning som omfattar minst 6 månader. Varar anställningen ett halvt år får man halva bidraget, 1500 kr. Varar anställningen mer än 6 månader men mindre än 12 månader ersätts man för antalet månader med 250 kr per månad. Friskvårdsbidrag gäller under den period anställningen varar och kan inte gälla retroaktivt.

För att få full ersättning ska tjänstgöringsgraden vara minst 20 % av heltid. Är tjänstgöringsgraden lägre än 20% omfattas man inte av subventioneringen. Du som är partiellt tjänstledig med kvarvarande omfattning som motsvarar minst 20% av heltid har rätt till friskvårdsbidrag.

Du som har sjuk- eller föräldrapenning har rätt till friskvårdsbidrag under den tiden.

Friskvårdserbjudandet gäller inte dig som är stipendiat eller arvodist

Ansöka om friskvårdsbidrag

Du registrerar ett ärende i Primula under ersättningar / kompledighet och väljer friskvård subv i formuläret. Skriv ut utläggsblanketten som finns längst ner på sidan innan du har skickat ärendet.

Lämna utläggsblanketten, med originalkvitto, till utsedd handläggare på avdelningen. På kvittot ska namn, pris, giltighetsperiod och aktivitet alltid framgå.

Har du autogiro ska det framgå vilket belopp du betalat under året, en kopia av kontoutdraget samt ett daterat kvitto från friskvårdsföretaget där det framgår namn, pris och vilken träningsperiod som avses. Om du köpt träning via app behöver det styrkas med kvitto samt kontoutdrag för köpet.

Friskvårdsbidraget kan inte betalas ut retroaktivt, endast innevarande års bidrag kan betalas ut mot kvitto. För att ta del av friskvårdsbidraget ska du ha registrerat ärendet och skickat ett fullständigt underlag senast den 10 december det år som friskvårdsaktiviteten avser. Om ersättningen avser friskvårdsaktivitet efter den 10 december kan ersättningen för friskvårdsaktiviteten utbetalas i januari året därpå.

Linnéuniversitetets skickar ut förfrågningar till olika träningsanläggningar i Kalmar och Växjö med jämna mellanrum. De träningscentra som nämns nedan har någon form av rabatt för anställda vid Linnéuniversitetet. Fråga själv efter den rabatten då du köper ett träningskort. Om ditt gym inte finns representerat här kan du själv fråga om de vill erbjuda särskild rabatt för anställda vid Linnéuniversitetet. Be dem i så fall ta kontakt med HR-avdelningen.