Medarbetarsamtal

På denna sida hittar du information på hur du som chef och medarbetare kan förbereda dig inför medarbetarsamtalet.

Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal är ett planerat och strukturerat samtal mellan chef och medarbetare som bör hållas regelbundet, minst en gång per år.

Syftet med medarbetarsamtalet/utvecklingssamtalet är bland annat att:

  • ge tillfälle till dialog/kunskap kring lärosätets vision och strategi, institutionens/enhetens/avdelningens verksamhet och mål
  • följa upp och stämma av arbetsuppgifter och resultat
  • diskutera/planera nuvarande och framtida arbetsuppgifter
  • diskutera kring arbetsmiljö, ledarskap och relationer på arbetsplatsen
  • diskutera medarbetarens behov av stöd och kompetensutveckling

Nedan finns information om och en handledning kring samtalets olika delar, och 3 olika mallar som kan underlätta utvecklingssamtalets genomförande. Det är valfritt för chef och medarbetare att använda den mall som de tycker är enklast att följa.