Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet är en dialog mellan chef och medarbetare och en möjlighet för medarbetaren att påverka sin arbetssituation. Samtalet ska framför allt vara riktat framåt. Det bör hållas regelbundet, minst en gång per år.

Bild guide
Använd gärna den digitala guiden för Medarbetarsamtal. Du kan anteckna digitalt och spara ned till din dator.

 

Stöd för ditt samtal

Informationen på denna webbsida är ett underlag för medarbetarsamtalet som vänder sig till dig som chef och till dig som medarbetare. Det fungerar som ett stöd för vilka områden som ska tas upp under ett medarbetarsamtal.

Under respektive område finns exempel på frågor som ni kan använda i samtalet.

Längst ned på sidan finns också ett antal extra fördjupningsfrågor som kan användas och också ett eget block med frågor som särskilt riktar sig till medarbetarsamtal mellan två chefer. 

Under samtalet ramar ni in nuläget och vad som ska göras under kommande år för att du som medarbetare ska kunna utvecklas, och ni pratar också hur verksamheten och arbetsmiljön kan utvecklas.

Målet med medarbetarsamtalet är att skapa en så bra arbetssituation som möjligt.
Samtalet tar upp frågor om hälsa och livssituation och som medarbetare avgör du själv vad och hur mycket du vill dela med dig. Medarbetarsamtalet är ett konfidentiellt samtal.  

Samtalet är obligatoriskt och ska genomföras minst en gång per år. Samtalet bokas in i god tid innan så att både chef och medarbetare kan förbereda sig. Använd det här underlaget som ett stöd inför samtalet för att identifiera vad som är viktigt att ta upp.

Arbetsgrupp och arbetsplats - vad menas?

I underlaget används begreppet arbetsgrupp och då menas i första hand den grupp som du som medarbetare tycker dig stå närmast. Begreppet arbetsplats används också och då menas den organisatoriska tillhörigheten, till exempel vilken avdelning eller institution medarbetaren tillhör och därmed också vem medarbetaren har som chef.

Följande områden är bra att ta upp i ett medarbetarsamtal:

Använd stödmaterialet

I den samlade pdf:en Medarbetarsamtal finns förslag på frågor som kan ställas under ett medarbetarsamtal. Den innehåller också ett formulär för utvecklingsplan som ni kan fylla i digitalt. Sist finns också en sida för att sammanfatta samtalet. Gör gärna det, och glöm inte att spara ned pdf:en på din egen hemkatalog/dator. 

Medarbetarsamtal inklusive formulär för utvecklingsplan och sammanfattning (pdf). 

Har du frågor eller synpunkter?

Det här stödmaterialet togs fram våren 2023. Materialet har testats i några verksamheter och justerats i flera omgångar. Det är bra om chefer och medarbetare återkopplar hur väl det fungerar, så att underlaget fortsatt kan utvecklas.

Prata med din HR-partner eller vänd dig till Marion Tersmeden, utvecklingskonsult på HR-avdelningen med din feedback. Tack!