Synundersökning och bildskärmsglasögon

På den här sidan hittar du information synundersökning och bildskärmsglasögon och hjälp vart du kan vända dig om du som anställd upplever att du behöver synundersökning.

Du som är anställd och utför ditt arbete vid dator mer än en timma om dagen har enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 1998:5, rätt till synundersökning vartannat år eller vid märkbart försämrad syn, och till bildskärmsglasögon om det skulle visa sig behövas.

Som anställd vid Linnéuniversitetet har du möjlighet att göra synundersökning samt prova ut och köpa bildskärmsglasögon via Optikerprogrammets butik i Kalmar. Tidsbokning görs via telefon: 0480- 497007 eller optiker@lnu.se.

Samma avtal, priser för bågar, behandling av glas gäller som inom ramavtalet.
Bokar du synundersökning och beställer via Optikerprogrammets butik så använder du rekvisitionsblanketten nedan.

Studenter och anställda på Linnéuniversitetet erhåller 15% rabatt på glasögon och linser (privat köp, ej arbetsglasögon) i Optikerprogrammets butik.

Avtal

Om du tror dig behöva bildskärmsglasögon och inte går via optikerprogrammets butik så har vi ramavtal genom Kammarkollegiet som omfattar bildskärms- och skyddsglasögon. Vid synundersökning ska du som anställd vända dig till Synsam.

Fyll i rekvisitionsblanketten och be din chef att skriva under. Boka en synundersökning hos Synsam och ta med dig rekvisitionen.

Kostnaden regleras mellan Linnéuniversitetet och Synsam, såvida du inte önskar en dyrare båge eller andra tillägg. De bågar som ingår motsvarar ett värde på upp till 1150 kronor inkluderande moms (ordinarie pris). Vid val av dyrare bågar betalar du som medarbetare mellanskillnaden direkt i butik. Observera att bildskärmsglasögon formellt sett tillhör arbetsgivaren, även om du som medarbetare själv har betalt en del av kostnaden.

För att ha rätt till synundersökning och bildskärmsglasögon som bekostas av arbetsgivaren ska du:

  • utföra ditt arbete vid dator mer än en timma om dagen
  • vara anställd vid Linnéuniversitetet och omfattas av villkorsavtalet
  • vända dig till leverantörerna enligt ramavtal

Innan besöket

Innan synundersökning, mät avstånd till dina arbetsytor (skärm, skrivbord etc) och ta med dina gamla glasögon för att optikern ska få all relevant information för att kunna ge dig den bästa produkten.

Fyll även i rekvisitionsblankett, ange följande:

  • organisationsnummer: 202100-6271
  • fakturareferens (din institutions eller avdelnings referenskod)
  • fakturadress: Linnéuniversitetet, Box 451, 351 06 Växjö