Vilrum

På Linnéuniversitetet har du möjlighet att gå iväg till ett iordningställt vilrum för tillfällig vila, vid exempelvis illamående eller huvudvärk. Om du har behov av ett vilrum nära där du befinner dig så kan du på listan nedan se i vilka lokaler våra vilrum finns.
De flesta rum ligger innanför skalskyddet (passersystem) till en verksamhet och därför råder begränsat tillträde även under kontorstid.

Vilrum i Kalmar

Hus             Rum           Plan       Adress                      

Forma          A3061          3           Landgången 6
Magna         B305            3           Pedalstråket 7
Radix           22167          2            Pedalstråket 11
Culmen        Cu1004       1            Universitetsplatsen 3 (allitd tillgängligt)
Culmen        Cu7038       7            Universitetsplatsen 3 (tillgängligt kontorstid)
Vita              Vi1108         1            Norra Kajplan 6
Vita              Vi1140         1            Norra Kajplan 6
Stella           St3020         3            Universitetsplatsen 1 (tillgängligt kontorstid)

Vilrum i Växjö

Hus          Rum          Plan          Adress

B              B 3029         3             Vejdes plats 6 
Epic          2007            2             Georg Lückligs väg 1
F               E 3050         3             Pelarplatsen 7      
F               H 116          1              Pelarplatsen 7 (tillgängligt kontorstid)
H              H 0206         0             Universitetsplatsen 1 (tillgängligt kontorstid)
J               J 1002         1              Slottsallén 23 (tillgängligt kontorstid)
K              K 2120         2              Georg Lückligs väg 4
K              K 2025         2              Georg Lückligs väg 4
K2            K 3235         3              Georg Lückligs väg 8
L              L 222B          2              Trummenvägen 11
M             M 3083         3              Lückligs plats 1 
N             N 2010          2              Lückligs plats 3
O             O 2015          2             Georg Lückligs väg 19   
P             P 302             3             Georg Lückligs väg 19
UB          R 2030           2             Universitetsplatsen 2