Vilrum

På Linnéuniversitetet finns vilrum som kan användas vid behov av tillfällig vila.

Vilorum i Kalmar

Vilrum kan finnas innanför skalskyddet (passersystemet) för en verksamhet vilket kan innebära att det är begränsat tillträde även under kontorstid.

Passerkort krävs.

Hus       Plan    Rum         Tillgänglighet       Adress

Culmen    1      Cu1004                                 Universitetsplatsen 3
Culmen    7      Cu7038    Kontorstid             Universitetsplatsen 3
Forma      3      Fo3061     Kontorstid             Landgången 6
Magna     3      Ma305                                  Landgången 4
Radix       2      Ra2167                                  Pedalstråket 11
Stella       3      St3020      Kontorstid             Universitetsplatsen 1
Vita         1      Vi1140                                  Norra Kajplan 6

Vilorum i Växjö

Vilrum kan finnas innanför skalskyddet (passersystemet) för en verksamhet vilket kan innebära att det är begränsat tillträde även under kontorstid.

Hus       Plan    Rum         Tillgänglighet       Adress

B             3      B3029       Kontorstid             Vejdes plats 6
Epic         2      TH2007    Kontorstid             Georg Lückligs väg 1
F              1      H116         Kontorstid             Pelarplatsen 7
F              3      Fe3050      Kontorstid             Pelarplatsen 7
H             0      H0206       Kontorstid             Universitetsplatsen 1
J              1      J1002        Kontorstid             Slottsallén 23
K             2      K2025       Kontorstid             Georg Lückligs väg 4
K             2      K2120       Kontorstid             Georg Lückligs väg 4
K2           3      K3235       Kontorstid             Georg Lückligs väg 8
L             2      L222B       Kontorstid             Trummenvägen 11
M            3      M3083      Kontorstid             Lückligs plats 1
N             2      N2010       Kontorstid             Lückligs plats 3
O             2      O2015       Polisutbildningen   Georg Lückligs väg 19
P              3      P302         Polisutbildningen   Georg Lückligs väg 19