Vilrum

På Linnéuniversitetet har du möjlighet att gå iväg till ett iordningställt vilrum för tillfällig vila, vid exempelvis illamående eller huvudvärk. Om du har behov av ett vilrum nära där du befinner dig så kan du på listan nedan se i vilka lokaler våra vilrum finns.

Vilrum i Kalmar

Hus             Rum           Plan          Adress                      

Falken          017              0              Nygatan 18B
Forma          A3061          3              Landgången 6
Magna         B305            3              Pedalstråket 7
Radix           22167          2              Pedalstråket 11
UB               221B           2              Nygatan 18A
Vita              41140         1               Norra kajplan 6
Västergård   B2044          2              Smålandsgatan 26A

Vilrum i Växjö

Hus          Rum          Plan          Adress

B              B 3029         3             Vejdes plats 6 
Epic          2007            2             Georg Lückligs väg 1
F               E 3050         3             Pelarplatsen 7      
F               H 115          1              Pelarplatsen 7
H              H 0206         0             Universitetsplatsen 1
J               J 1002         1              Slottsallén 23
K              K 2120         2              Georg Lückligs väg 4
K              K 2025         2              Georg Lückligs väg 4
K2            K 3235         3              Georg Lückligs väg 8
L              L 222B          2              Trummenvägen 11
M             M 3083         3              Lückligs plats 1 
N             N 2010          2              Lückligs plats 3
O             O 2015          2             Georg Lückligs väg 19   
P             P 302             3             Georg Lückligs väg 19
UB          R 2030           2             Universitetsplatsen 2