Arbetsmiljökommitté

På den här sidan hittar du information om Linnéuniversitetets arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljökommitté motsvarar Skyddskommitté enligt Arbetsmiljölagen, 6 kap § 8. Arbetsmiljökommittén är ett samrådsorgan vilket innebär att den ska vara sammansatt av representanter för arbetsgivaren, de anställda och ombud för studenterna.

Vid Linnéuniversitetet sammanträder Arbetsmiljökommittén fyra gånger per år. Läs mer om riktlinjer för Arbetsmiljökommittén vid Linnéuniversitet.

För ytterligare information, kontakta HR-avdelningen.

Ledamöter för arbetsgivaren

Thorbjörn Nilsson, Bitr. universitetsdirektör, ordförande
Marianne Johansson-Hellström, HR-chef, viceordförande
Jesper Andersson, dekan, ledamot för FTK
Ian Nicholls, dekan, ledamot för FHL
Susanne Ackum, dekan, ledamot för FEH
Daniel Alvunger, tf dekan, ledamot för FSV
Hans Sternudd, dekan, ledamot för FKH
Hanna Palmér, tf dekan, ledamot för FKH

Ledamöter för arbetstagarna

Magnus Mårtensson, Huvudskyddsombud, Växjö
Per Bjellert, Huvudskyddsombud, Kalmar
Erik Weijmar, OFR/ST
Karin Sällström, OFR/Lärarförbundet
Jan Andersson, Saco/S
Kinka Barvestad, Studerandeskyddsombud
Studerandeskyddsombud
Nicholas Pagden, Doktorandombud
Emilia Kulevska, Studenterandeskyddsombud

Sekreterare

Oskar Sandgren, HR-avdelningen