Arbetsmiljökommitté

På den här sidan hittar du information om Linnéuniversitetets arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljökommitté motsvarar Skyddskommitté enligt Arbetsmiljölagen, 6 kap § 8. Arbetsmiljökommittén är ett samrådsorgan vilket innebär att den ska vara sammansatt av representanter för arbetsgivaren, de anställda och ombud för studenterna.

Läs mer om Arbetsmiljökommittén i riktlinjer för Arbetsmiljökommittén vid Linnéuniversitet.

Våren 2024 sammanträder Arbetsmiljökommittén nedanstående datum:

  • 15 februari
  • 23 maj

För ytterligare information, kontakta HR-avdelningen.

Ledamöter för arbetsgivaren

Therése Iveby-Gardell, Universitetsdirektör, ordförande
Marianne Johansson-Hellström, HR-chef, vice ordförande
Jesper Andersson, dekan, ledamot för FTK
Ian Nicholls, dekan, ledamot för FHL
Susanne Ackum, dekan, ledamot för FEH
Daniel Alvunger, dekan, ledamot för FSV
Bodil Petersson, dekan, ledamot för FKH
Hanna Palmér, vicerektor, ledamot för NLU

Maria Larsson, sektionschef Studenthälsan

Ledamöter för arbetstagarna

Magnus Mårtensson, Huvudskyddsombud, Växjö
Per Bjellert, Huvudskyddsombud, Kalmar
Erik Weijmar, OFR/S
Karin Sällström, OFR/S
Jan Andersson, SACO-S
Micha Hallberg, Studerandeskyddsombud
Nicholas Pagden, Doktorandombud
Stina Sjöberg, studiesocialt ansvarig Kalmar

Sekreterare

Anette Lindahl Alrutz, chefssekreterare