Arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljökommitté motsvarar Skyddskommitté enligt Arbetsmiljölagen, 6 kap § 8. Arbetsmiljökommittén är ett samrådsorgan vilket innebär att den ska vara sammansatt av representanter för arbetsgivaren, de anställda och ombud för studenterna.

Vid Linnéuniversitetet sammanträder Arbetsmiljökommittén fyra gånger per år. Läs mer om riktlinjer för Arbetsmiljökommittén vid Linnéuniversitet.

För ytterligare information, kontakta Helena Jonsson på HR-avdelningen.

Ledamöter för arbetsgivaren

Therése Iveby Gardell, Universitetsdirektör, ordförande
Marianne Johansson-Hellström, HR-chef, viceordförande
Staffan Carius, Dekan, ledamot för FTK
Ian Nicholls, Dekan, ledamot för FHL
Daniel Alvunger, Dekan, ledamot för NLU
Jimmy Rudelius, Kanslichef, tf. ledamot för FEH
Per Dannefjord, Prodekan, ledamot för FSV
Hans Sternudd, Prodekan, ledamot för FKH

Ledamöter för arbetstagarna

Magnus Mårtensson, Huvudskyddsombud, Växjö
Per Bjellert, Huvudskyddsombud, Kalmar
Peter Nordquist OFR/ST
Karin Sällström, OFR/Lärarförbundet
Jan Andersson, Saco/S
Kinka Barvestad, Studerandeskyddsombud
Studerandeskyddsombud
Nicholas Pagden, Doktorandombud

Sekreterare

Helena Jonsson, Utvecklingskonsult, HR-avdelningen

Adjungerad

Maria Larsson, Kurator/Sektionschef, Studenthälsan
Madeleine Sjöstedt, HR-partner, HR-avdelningen