Arbetsmiljöronder

På den här sidan hittar du information om fysisk arbetsmiljörond samt organisatorisk- och social arbetsmiljörond

Arbetsmiljöronder är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och utgör ett verktyg för att identifiera eventuella arbetsmiljörisker och ett sätt att bevaka att arbetsmiljöarbetet fungerar som en del i det normala arbetet.

Ronderna görs tillsammans med skyddsombud, och vid tillämpliga ärenden, även med studerandeskyddsombud. Det finns också en kemisk rond för verksamhet som omfattas av den. Arbetsmiljöronderna är alla anställdas angelägenhet och alla ansvarar för att uppmärksamma eventuella arbetsmiljörisker.

Ronderna finns i digital form i LINNEA och du som chef arbetar tillsammans med skyddsombud direkt i LINNEAs digitala miljö.