Arbetsmiljörond

Arbetsmiljöronder är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och utgör ett sätt att identifiera eventuella arbetsmiljörisker.

Vid arbetsmiljöronderna ska arbetsledning och skyddsombud delta. Studerandeskyddsombud erbjuds också att delta. Arbetsmiljöronderna är alla anställdas angelägenhet och alla ansvarar för att uppmärksamma eventuella arbetsmiljörisker.

Arbetsmiljöronder ska främst vara ett komplement och ett sätt att bevaka att arbetsmiljöarbetet fungerar som en del i det normala arbetet.

Resultatet av arbetsmiljöronderna ska dokumenteras i en handlingsplan för arbetsmiljön.