Arbetsmiljöutbildningar

Chefer och andra personer med arbetsmiljöuppgifter erbjuds arbetsmiljöutbildning i två steg. Formatet och innehållet på dessa utbildningssteg beskrivs nedan.

Arbetsmiljöutbildning 1, grundläggande

En grundläggande utbildning inom arbetsmiljöområdet, som ger fördjupad kunskap om det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljölagen. Denna utbildning krävs för att du som är ny som chef ska kunna tilldelas arbetsmiljöuppgifter. Utbildningen består av två heldgar och ges två gånger per år.

Målgrupp: Ny i rollen som chef/arbetsledande befattning, eller nyanställd som chef, eller ny i rollen som skyddsombud. Utbildningen kan också ges till personal där djupare kunskap inom arbetsmiljö stödjer rollen, som till exempel till tjänsteplanerare eller forskningsledare.

 

Arbetsmiljöutbildning 2, fortsättning

En återkommande utbildning i arbetsmiljö, där nyheter, förändringar och tillämpning inom arbetsmiljöområdet gås igenom på fakultetsnivå. Ges vart tredje år.

Målgrupp: Alla chefer och skyddsombud.