Arbetsmiljöutbildning

På denna sida kan du läsa om universitetets arbetsmiljöutbildning

Arbetsmiljöutbildning vid Linnéuniversitetet

En grundläggande utbildning inom arbetsmiljöområdet, som ger fördjupad kunskap om det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljölagen. Denna utbildning krävs för att du som är ny som chef ska kunna tilldelas arbetsmiljöuppgifter. Utbildningen består av två heldagar och ges två gånger per år.

Målgrupp: Ny i rollen som chef/arbetsledande befattning, eller nyanställd som chef, eller ny i rollen som skyddsombud. Utbildningen kan också ges till personal där djupare kunskap inom arbetsmiljö stödjer rollen, som till exempel till biträdande prefekt, tjänsteplanerare eller forskningsledare.

Datumen för arbetsmiljöutbildningen under hösten 2024 är:

Dag 1: 7 oktober (Växjö), kl. 9.30-16.15

Dag 2: 17 oktober (Kalmar), kl. 9.30-16.30

För mer information om utbildningen eller för att anmäla dig, hör av dig till Hanna Holgersson eller Stina Andersson