Arbetsmiljöutbildning

På denna sida kan du läsa om universitetets arbetsmiljöutbildning

Arbetsmiljöutbildning vid Linnéuniversitetet

En grundläggande utbildning inom arbetsmiljöområdet, som ger fördjupad kunskap om det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljölagen. Denna utbildning krävs för att du som är ny som chef ska kunna tilldelas arbetsmiljöuppgifter. Utbildningen består av två heldagar och ges två gånger per år.

Målgrupp: Ny i rollen som chef/arbetsledande befattning, eller nyanställd som chef, eller ny i rollen som skyddsombud. Utbildningen kan också ges till personal där djupare kunskap inom arbetsmiljö stödjer rollen, som till exempel till biträdande prefekt, tjänsteplanerare eller forskningsledare.

För mer information om utbildningen, hör av dig till Oskar Sandgren eller Stina Andersson

Arbetsmiljöutbildningen kommer under våren 2023 genomföras:

Dag 1: 20 april (Växjö), kl. 9.30-16.15

Dag 2: 27 april (Kalmar), kl. 9.30-16.30