Skyddsombud

På den här sidan hittar du information om skyddsombud vid Linnéuniversitetet

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. På Linnéuniversitetet är det rektor som har ansvaret. Rektor kan fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet till chefer på olika nivåer, exempelvis dekan, prefekt, kanslichef och avdelningschef.

Arbetstagarnas representanter är skyddsombuden, eller arbetsmiljöombuden som de på vissa arbetsplatser kan kallas. Nedan presenteras Linnéuniversitetets skyddsombud och deras chefer.

 

Huvudskyddsombud

Kalmar

Växjö

Ansvarig chef

Ekonomihögskolan, FEH

Kalmar

Växjö

Ansvarig chef

Fakulteten för hälsa- och livsvetenskap, FHL

Kalmar

Växjö

Ansvarig chef

Fakulteten för konst och humaniora, FKH

Kalmar och Växjö

Ansvarig chef

Fakulteten för samhällsvetenskap, FSV

Kalmar

Linnéa Olsson, institutionen för rättsvetenskap

Växjö

Linnéa Olsson, institutionen för rättsvetenskap

Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

Ansvarig chef

Fakulteten för teknik, FTK

Kalmar

Växjö

Ansvarig chef

Universitetsförvaltningen

Kalmar och Växjö

Ansvarig chef

IT-avdelningen

Kalmar

Växjö

Ansvarig chef

Lokal- och Serviceavdelningen

Kalmar

Växjö

Ansvarig chef

Universitetsbiblioteket, UB

Kalmar

Växjö

Ansvarig chef