Arbetstid

Arbetstid för lärare

Arbetstidsavtal för lärare vid Linnéuniversitetet, se bilaga här nedanför.

Enligt beslut från rektor ska årsarbetstiden för alla lärare planeras kalenderårsvis, se bilaga.

Det finns ett kollektivavtal om Ob-tillägg för lärare och postdoktorer, se bilaga.

Arbetstid för T/A personal

Arbetstid och flextid för teknisk/administrativ personal regleras i ett lokalt arbetstidsavtal för TA-personal vid Linnéuniversitetet. Fr o m 2022-03-01 finns ett nytt arbetstidsavtal.

Dialogen mellan dig som medarbetare och din chef är viktig vid planering av arbetstid och frånvaro. Utifrån verksamhetens behov ska arbetstiden förläggas så att den bidrar till en god arbetsmiljö.


Ordinarie arbetstid

Den ordinarie arbetstiden är 8 timmar/arbetsdag för heltidsarbetande. Arbetstiden är förlagd till 8.00-16.30 med 30 minuters lunch. För anställda inom lokalvården är arbetstiden förlagd till 6.00-14.30 med 30 minuters lunch.


Lunchrast

Anställda som arbetar 5 timmar eller mer ska ta minst 30 minuters lunchrast, som inte räknas in i arbetstiden. Lunchrasten på 30 minuter räknas av per automatik från den instämplade arbetstiden, för dig som registrerar din tid i närvarotiden i Primula. Vid längre lunch stämplar du ut för hela den tid som du inte arbetar.

Flextid

Under förutsättning att verksamheten tillåter kan du i dialog med din chef ha möjlighet att utnyttja flextid. Saldogräns är max +50 och -10 timmar.

Registrering av närvarotid i Primula

TA-personal registrerar dagligen sin arbetstid i Primula genom att stämpla in vid arbetsdagens början och stämpla ut vid arbetsdagens slut. All arbetad tid samt frånvaro ska vara registrerad senast den 18:e i månaden efter.

Restid

Vid tjänsteresa gäller ordinarie arbetstid om normalt 8 timmar/dag även om tjänsteresan pågår under längre tid av dagen enligt Arbetstidspolicy för den statliga sektorn.

I vissa fall kan chef tillåta att restid utanför den ordinarie arbetstiden får tillgodoräknas. Det kan gälla del av eller hela restiden. Det gäller i första hand vid återkommande eller längre resor. I samband med dessa resor kan ibland behov av tid för återhämtning finnas exempelvis om du som resenär kommer hem från en längre resa mitt i natten. En dialog mellan chef och medarbetare måste föras inför resan för att förutsättningarna för restiden ska vara klara. Oavsett om det gäller restid eller tid för återhämtning sker det genom registrering av tid i närvarotiden.

Resor mellan Linnéuniversitetets verksamhetsorter ingår i arbetstiden.

Se Arbetstidspolicy för den statliga sektorn. 

Arbetstidsförkortning

Den ordinarie arbetstiden minskas med det antal timmar som framgår nedan vid heltidsarbete:

 • Trettondagsafton                                                 4 timmar
 • Skärtorsdagen                                                      2 timmar
 • Den 30 april som infaller på en tisdag-torsdag        2 timmar
 • Den 30 april som infaller på en fredag                   4 timmar
 • Dagen före Alla Helgons dag                                4 timmar
 • Den 23 december som infaller på en fredag            4 timmar

För dig som arbetar deltid och som har arbetstid förlagd på förkortad arbetsdag sker förkortning av arbetstiden i proportion till omfattningen den aktuella dagen. Anställda som arbetar koncentrerad arbetstid kompenseras inte om ledig dag sammanfaller med arbetstidsförkortad dag.

Om du väljer att ta semester en dag med arbetstidsförkortning förbrukas en hel semesterdag. Om du efter dialog med din chef har möjlighet kan du kombinera arbetstidsförkortningen med att vara kompledig eller flexledig,

Hur du registrerar din tid i Primula vid arbetstidsförkortning förändras vid årsskiftet 2022/2023.

Gäller t o m 221231:

Du registrerar den tid du arbetar som vanligt genom att stämpla in när du börjar arbeta och stämpla ut när du slutar. För att få del av arbetstidsförkortningen krävs det att du gör en manuell registrering av timmarna som arbetstidsförkortningen utgör genom en fiktiv registrering, exempelvis kl 12.30-16.30 den aktuella dagen med en notering att det avser arbetstidsförkortning. Gäller för 221223.

Gäller fr o m 230101:

Du registrerar den tid du arbetar som vanligt genom att stämpla in när du börjar arbeta och stämpla ut när du slutar. Primula genererar sedan den tid som du får genom arbetstidsförkortningen, ingen manuell registrering ska göras. Gäller för 230105 och kommande dagar med arbetstidsförkortning framöver.

Klämdagar

Du har möjlighet att ta ut ledighet för det antal klämdagar som infaller under kalenderåret förutsatt att du är i tjänst under tiden då klämdagen infaller. Omfattningen på ledigheten styrs av omfattningen på din tjänstgöring dagen då klämdagen infaller. Klämdagsledigheten kan tas ut på själva klämdagen eller annan dag under kalenderåret efter dialog med din chef. Ansökan om klämdagsledighet görs i Primula. 

Under 2024 infaller fem klämdagar:

 • 10 maj, dagen efter Kristi himmelsfärdsdagen
 • 7 juni, dagen efter nationaldagen
 • 23 december, dagen innan julafton
 • 27 december, dagen efter annandag jul
 • 30 december, dagen innan nyårsafton

Kompensation för nationaldagen

Under 2024 infaller den 6 juni på en torsdag som då är en ledig dag.

År då 6 juni infaller på en lördag eller söndag har du rätt till kompensation genom ledighet en annan dag under kalenderåret fr o m juni förutsatt att du är i tjänst över nationaldagen. Du ansöker om ledigheten i Primula.

Enskild överenskommelse om förtroendearbetstid

Linnéuniversitetet och en arbetstagare kan i vissa fall träffa enskild överenskommelse om förtroendearbetstid. Arbetstagare som träffat enskild överenskommelse med arbetsgivaren om förtroendearbetstid omfattas inte av arbetstidsavtalet för TA och därmed inte heller av rubrikerna ovan. Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet kvarstår även i förhållande till arbetstagare med förtroendearbetstid. Arbetstagaren kan alltså inte helt fritt disponera sin arbetstid.