Föräldraledighet

Som förälder regleras din rätt till ledighet i Föräldraledighetslagen. Rätten till föräldrapenningförmåner regleras i Lagen om allmän försäkring och löneförmåner i samband med föräldraledighet i vårt Villkorsavtal samt i Lokalt avtal om föräldralön.

Enligt föräldraledighetslagen har du rätt till hel föräldraledighet tills ditt barn är ett och ett halvt år. Utöver det har du rätt till ledighet under tiden du får föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan.

Som förälder har du rätt att förkorta din arbetstid med upp till en fjärdedel tills ditt barn fyllt 8 år.

Som statligt anställd finns dessutom möjlighet att förkorta din arbetstid fram till utgången av det år då ditt barn fyller 12 år.

Ledigheten ska du, om möjligt, anmäla till arbetsgivaren två månader innan ledigheten ska påbörjas.

Du får avbryta ledigheten och återuppta arbetet i samma omfattning som före ledigheten. Återgång till arbetet ska anmälas till arbetsgivaren snarast möjligt, men kan uppskjutas en månad om ledigheten varit avsedd att vara längre tid än en månad.

Föräldrapenningtillägg betalas enligt vårt lokala avtal om föräldralön (se bilaga).