Semester

Som anställd har du rätt till semester enligt semesterlagen (SFS 1977:480) och den regleras i villkorsavtalet.

Du har rätt till olika antal semesterdagar beroende på din ålder:

Till och med det år du fyller 29 år – får du 28 dagar
Från och med det år du fyller 30 år – får du 31 dagar
Från och med det år du fyller 40 år – får du 35 dagar

Semesteruttag ska planeras i god tid och med hänsyn till verksamhetens behov. Om man inte kommer överens bestämmer arbetsgivaren hur semestern ska läggas ut, om inte ett lokalt avtal säger något annat. Hänsyn ska dock tas till dina önskemål.

För teknisk och administrativ personal som arbetar deltid gäller lokalt kollektivavtal om kvotberäknad semester, se bilaga nedan.

Om du har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar får du spara en eller flera av de överskjutande dagarna. Du får dock inte ha fler än 30 sparade semesterdagar. Är du anställd ett helt år måste du i normalfallet ta ut minst 20 betalda semesterdagar.

Övergångsbestämmelse för sparade dagar

Enligt centrala avtal har möjligheten att spara semesterdagar ändrats, från 35 dagar till 30 dagar. Anställda som den 1 januari 2018 har max 30 sparade semesterdagar kommer inte att kunna öka antalet sparade semesterdagar till mer än 30 dagar. För den som den 1 januari 2018 har fler än 30 sparade dagar får de överskjutande dagarna tas ut under en femårsperiod fram till den 31 december 2022. Antalet sparade semesterdagar kan aldrig ökas under perioden.

Semesteruttag för lärare och doktorander

Semester för lärare och postdoktorer regleras i det lokala avtalet om arbetstid för lärare. Uttag av semester regleras i § 8 i avtalet. Semestern läggs i normalfallet från och med andra måndagen efter terminsslut och så lång årssemestern räcker. Vilka datum det blir fastställs av respektive fakultet årligen.

Semester för doktorander, forskningsamanuenser och amanuenser presenteras i bilaga här under.