Vård av sjukt barn

Som förälder har du rätt att vara ledig för tillfällig vård av sjukt barn. Ledigheten kan i normalfallet tas till barnet fyllt 12 år.

Vid vård av sjukt barn anmäler du detta till din närmaste chef och till Försäkringskassan. Du ska även registrera vård av sjukt barn i Primula samt ändra din närvarostatus i Touchpoint. 

Tillfällig vård av barn kan du även ta ut när ordinarie vårdare är sjuk.