Bisyssla

En central uppgift för en högskola är, förutom forskning och utbildning, att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet. Linnéuniversitetet ser därför positivt på att anställda deltar i samhällsdebatten och att forskare och lärare utbyter erfarenheter med både näringslivet och samhället i övrigt.

Som myndighet är det dock viktigt att vara objektiv i förhållande till medborgarna, därför får statsanställda inte ha förtroendeskadliga bisysslor, det vill säga, ägna sig åt verksamheter vid sidan av anställningen som kan rubba förtroendet för opartiskheten eller skada myndighetens anseende. Det är inte heller tillåtet att ha bisysslor som är arbetshindrande eller konkurrerande.

Mer information och vägledning finns i dokumentet ”Regler om bisyssla”, se länk längre ned.

Hantering på Linnéuniversitetet

Som myndighet är vi skyldiga att informera anställda om vad som gäller samt dokumentera information om lärares bisysslor. Därför ska alla anställda årligen, senast den 10 januari, göra en ny registrering i Primula. Om det sker en förändring av bisyssla under året ska en uppdatering göras omgående i Primula. Vid nyanställning ska registrering ske så snart som möjligt.

Behöver du hjälp med registreringen kontaktar du den HR-partner som är knuten till din institution eller avdelning.

Är du anställd som lärare, enligt Linnéuniversitetets anställningsordning, ska du läsa skriften ”Regler om bisyssla”. När du läst den intygar du det genom att bocka i aktuell ruta i Primula. Du ska även redovisa om du har eller inte har bisyssla med anknytning till din anställnings ämnesområde.

Är du anställd som teknisk/administrativ personal ska du läsa skriften ”Regler om bisyssla”. När du läst den intygar du det genom att bocka i aktuell ruta i Primula.

Ingår din anställning i den lokala chefskretsen; rektor, prorektor, vicerektor, förvaltningschef, dekan, prefekt, kanslichef, avdelningschef inom förvaltningen eller överbibliotekarie ska du läsa skriften ”Regler om bisyssla”. När du läst den intygar du det genom att bocka i aktuell ruta i Primula. Du ska även redovisa om du har eller inte har bisyssla.