Evenemang och kommunikation för anställda

Här hittar du information om återkommande evenemang som hålls på universitetet och ledningens kommunikationskanaler för dig som anställd.

Som anställd vid Linnéuniversitetet har du tillgång till intranätet Medarbetare och dess medarbetargrupper som du når när du har loggat in.

Nyheter och meddelanden i grupp Linnéuniversitetet

Gruppen Linnéuniversitetet är universitetets huvudkanal för interna nyheter,  meddelanden och aktuellt från ledningen. Här publiceras från och med vårterminen 2022 Ledningsbloggen där universitetsledningen ger utblickar och inblickar utifrån en personlig vinkel. Under olika tema lyfter vi fram olika angelägna eller aktuella frågor, senast fem tema kring Mål 2025  och Vår nya vardag i början av pandemin. Här publiceras även inbjudan till Café Linné, Uppstart läsåret, Kvalitetskonferens, Akademisk högtid och andra evenemang för dig som anställd.  

Chefsbrevet

Du som är chef med personalansvar får även tillgång till chefsbrevet som kommer ut ungefär varannan vecka, eller vid behov.

 

Rektor är ytterst ansvarig för innehållet i dessa kanaler, Innehållet tas fram, bearbetas och sammanställs redaktionellt av kommunikationsavdelningen. Har du tips? Kontakta oss på ledningskommunikation@lnu.se.