Doktorshattar

Akademisk högtid

Akademisk högtid är Linnéuniversitetets stora årliga högtid. Under högtiden hyllar vi universitetets akademiska framgångar genom att promovera nyblivna doktorer och hedersdoktorer, installera professorer och dela ut akademiska priser. Nästa Akademiska högtid äger rum i Kalmar, den 31 januari 2025.

Nedan följer information för dig som antingen ska promoveras eller installeras. 

Läs om hur du nominerar till hedersdoktor.

Läs om hur du nominerar till förtjänsttecken.

För dig som ska promoveras eller installeras

Du som har tagit ut doktorsexamen eller blivit anställd som professor vid Linnéuniversitetet under det gångna året är varmt välkommen att promoveras respektive installeras i Kalmar 2025. Nedan följer viktig information till dig.

Inbjudan och anmälan

Du kommer att få en formell inbjudan till Akademisk högtid via posten i mitten av november. Samtidigt får du en inbjudan till att ingå i processionsordningen, du som promoveras och installeras förväntas delta i procession. Processionsordningen är startskottet för hela ceremonin, då ni tillsammans i en förutbestämd ordning tågar in i ceremonisalen. 

För att installeras som professorer ska du ha erbjudits och tackat ja till en anställning under det gångna året, närmare bestämt 2023-11-14 – 2024-11-14. Endast fast anställda och adjungerade professorer installeras. Deltagande vid professorsinstallation är frivilligt.

För att promoveras ska du både ha disputerat och ansökt om examen under det gångna året. Datumen som gäller är således 2023-11-14 – 2024-11-14. På själva högtidsdagen behöver din examen ha utfärdats. 

Högtidsmiddagen

Högtidsceremonin följs av en högtidsmiddag och festligheter i Kalmar. Som ny doktor eller professor bjuder universitetet dig på kuvertkostnaden. Du kommer också att kunna ta med dig upp till fyra gäster till middagen till en subventionerad kuvertkostnad. Vi rekommenderar att medföljande gäster är minst 15 år. Betalningen sker med kort i samband med anmälan.

Promovendi; din handledare får ingen särskild inbjudan från oss. Om du vill att handledaren ska vara med och fira så bör du anmäla hen som din gäst.

Mer information kommer

Efter sommaren kommer mer information om insignier, repetitioner, klädkod, transport med mera att uppdateras här.