Doktorshattar

Akademisk högtid - för installandi och promovendi

Linnéuniversitetets nästa Akademiska högtid sker den 29 januari 2021 i Växjö. Den äger alltid rum den första fredagen efter "Carl-dagen", alternativt på själva "Carl-dagen", om den infaller på en fredag. Vartannat år firar vi högtiden i Kalmar och vartannat år i Växjö.

Högtidsceremonin vid Linnéuniversitetet firas med promotion av doktorer och hedersdoktorer samt professorsinstallationer.

Nedan följer information för dig som antingen ska promoveras eller installeras. Arbetar du på fakultet och vill ha en översiktlig tidsplan över arbetet inför Akademisk högtid klickar du här. 

För att läsa mer om hur du nominerar någon till hedersdoktor klicka här.

För att nominering någon till förtjänsttecken klicka här.

För dig som ska promoveras eller installeras

Du som har tagit ut doktorsexamen eller blivit anställd som professor vid Linnéuniversitetet är varmt välkommen att promoveras respektive installeras den 29 januari 2021, i Växjö. Nedan följer viktig information till dig.

Inbjudan och anmälan

Du kommer att få en formell inbjudan till Akademisk högtid via posten. Därmed bjuds du in till högtidsceremoni, procession och högtidsmiddag. Anmälan sker sedan via ett webbformulär på Lnu.se/akademiskhogtid.se.

Vid Linnéuniversitetet installeras de professorer som av fakulteten erbjudits och tackat ja till en anställning under det gångna året, dock senast den 13 november 2020. Endast fast anställda och adjungerade professorer installeras. Deltagande vid professorsinstallation är högst frivilligt.

För att promoveras den 29 januari 2021 ska du både ha disputerat och ansökt om examen senast den 13 november 2020.

Till högtidsceremonin är dina närstående välkomna, de behöver inte anmäla sig.

Högtidsmiddagen

Högtidsceremonin i Växjö Konserthus följs av en högtidsmiddag och festligheter i M-huset på Linnéuniversitetet. Som ny doktor och professor bjuder universitetet dig på kuvertkostnaden. Du kommer också att kunna ta med dig upp till fyra medföljande gäster till middagen till en subventionerad kuvertkostnad om 500 kronor/person. Vi rekommenderar att medföljande gäster är minst 15 år. Betalningen sker med kort i samband med anmälan.

Klädsel

För processionsdeltagare vid högtidsceremonin är klädseln högtidsdräkt, det vill säga: talar, frack med vit väst, folkdräkt, aftonklänning eller byxdress.

Vid högtidsmiddagen är klädseln mörk kostym för män och för kvinnor klänning, byxdress eller kjol. Du som installeras eller promoveras behöver inte byta om mellan ceremoni och högtidsmiddag utan bär högtidsdräkt också vid middagen. 

Nedan följer information om bland annat insignier, var du kan hyra klädsel, repetitionstider och transport till och från Växjö.

Länkar

Allt om Linnéuniversitetets Akademiska högtid

Akademisk högtid 2020