Doktorshattar

För dig som arbetar på fakultet

Nästa Akademiska högtid vid Linnéuniversitetet hålls i Växjö fredagen den 29 januari 2021. Vid högtiden promoveras nya doktorer och hedersdoktorer och nya professorer installeras. Priser och medaljer delas också ut.

Översiktlig tidsplan

För dig som är dekan/prodekan eller arbetar med Akademisk högtid på fakulteterna.

2020

Pågående

Hedersdoktorer och deras kontaktpersoner utses. Se dokumentet "Riktlinjer för utnämning av hedersdoktorer". Att vara kontaktperson innebär att ha all kontakt med och ta hand om allt praktiskt inför hedersdoktorns besök.

30 september

Fakulteten lämnar in förslag på fem externa gäster till bjudlistan. Dessa gäster ska vara av betydelse för fakulteten. Till externa gäster räknas även gästprofessorer anställda på < 20%.

9 oktober

Då Hattmakeriet har drabbats hårt av Covid 19 konsekvenser är sista datum för beställning av hatt flyttad från 25/10 till 9/10, detta för att säkeställa att hatt hinner tillverkas i tid. 

21 oktober

Informera akademiskhogtid_AT_lnu.se om vilka som utsetts till hedersdoktor så snart hedersdoktor tackat ja till utnämningen, men senast måndagen den 21 oktober.

Vecka 43

Inbjudningar till högtiden skickas

25 oktober

Ringar och hattar* till hedersdoktorer beställs. Skicka ett mail till akademiskhogtid_AT_lnu.se med uppgifter om ringmått, hattmått, foto, namn på kontaktperson för hedersdoktorn, samt motiveringen, i god tid innan!

*Då Hattmakeriet har drabbats hårt av Covid 19 konsekvenser är sista datum för beställning av hatt flyttad från 25/10 till 9/10, detta för att säkeställa att hatt hinner tillverkas i tid. 

Oktober - november

Datum för nomineringar till förtjänsttecken kommer. Se bifogade riktlinjer.

13 november

Sista dag att ansöka om doktorsexamen respektive tacka ja till anställning som professor för att promoveras eller installeras 2021.

6 december

Sista dag för anmälan till högtiden.

13 december

Promotorer ska vara utsedda: dekan eller prodekan. Skicka uppgifterna till akademiskhogtid_AT_lnu.se

2021

Vecka 4

Installationsföreläsningar hålls på fakulteterna. Ordnas i samråd med kommunikationsavdelningen.

Fredag 29 januari 

Akademisk högtid äger rum i Växjö Konserthuset. 

Kontakt:
Kommunikationsavdelningen
Telefon: 0772-28 80 00
E-post: akademiskhogtid_AT_lnu.se