Doktorshattar

För dig som arbetar på fakultet

Nästa Akademiska högtid vid Linnéuniversitetet hålls i Växjö fredagen den 28 januari 2022. Vid högtiden promoveras nya doktorer och hedersdoktorer och nya professorer installeras. Priser och medaljer delas också ut.

Översiktlig tidsplan 

Akademisk Högtid 2021 är inställd!

Tidsplan för nästa högtid 2022 kommer innan sommaren 2021. 

 

För dig som är dekan/prodekan eller arbetar med Akademisk högtid på fakulteterna.

2020

Pågående

På grund av rådande läge har projektledningen för Akademisk Högtid bett fakulteterna att verkligen se över huvida man ska utse hedersdoktorer inför 2021. Inga hedersdoktorer utses 2021.

Hedersdoktorer och deras kontaktpersoner utses. Se dokumentet "Riktlinjer för utnämning av hedersdoktorer". Att vara kontaktperson innebär att ha all kontakt med och ta hand om allt praktiskt inför hedersdoktorns besök. 

September - oktober (datum kommer)

Fakulteten lämnar in förslag på fem externa gäster till bjudlistan. Dessa gäster ska vara av betydelse för fakulteten. Till externa gäster räknas även gästprofessorer anställda på < 20%.
Inga externa gäster bjuds in 2021.

5 oktober

Informera akademiskhogtid_AT_lnu.se om vilka som utsetts till hedersdoktor så snart hedersdoktor tackat ja till utnämningen, men senast måndagen den 5 oktober.

9 oktober

Då Hattmakeriet har drabbats hårt av Covid 19 konsekvenser är sista datum för beställning av hatt flyttad från 25/10 till 9/10, detta för att säkerställa att hatt hinner tillverkas i tid. 

25 oktober

Ringar och hattar* till hedersdoktorer beställs. Skicka ett mail till akademiskhogtid_AT_lnu.se med uppgifter om ringmått, hattmått, foto, namn på kontaktperson för hedersdoktorn, samt motiveringen, i god tid innan!

*Då Hattmakeriet har drabbats hårt av Covid 19 konsekvenser är sista datum för beställning av hatt flyttad från 25/10 till 9/10, detta för att säkerställa att hattarna hinner tillverkas i tid. 

Vecka 45

Inbjudningar till högtiden skickas tidigast ut vecka 45.

13 november

Sista datum för nominering av förtjänsttecken. Se bifogade riktlinjer.

29 november

Sista dag att ansöka om doktorsexamen respektive tacka ja till anställning som professor för att promoveras eller installeras 2021.

6 december

Sista dag för anmälan till högtiden.

13 december

Promotorer ska vara utsedda: dekan eller prodekan. Skicka uppgifterna till akademiskhogtid_AT_lnu.se

2021

Vecka 4

  • Tisdag 26/1 installationsföreläsningar i Kalmar. Lokal meddelas senare.
  • Onsdag 27/1 installationsföreläsningar i Växjö. Lokal meddelas senare.

Fredag 29 januari 

Akademisk högtid äger rum i Ikea-salen på Campus i Växjö. Högtidsmiddagen efteråt är inställd pga Corona.

Kontakt:

Christel Olsson
Kommunikationsavdelningen
Telefon: 0480-44 61 62
E-post: akademiskhogtid_AT_lnu.se