Nominering av hedersdoktorer

Information om tidigare hedersdoktorer.

Nominering av hedersdoktorer

Nedanstående kriterier är fastställda av fakultetsnämnderna. En eller flera av kriterierna kan användas.

Till hedersdoktor vid Linnéuniversitetet kan den utses som:

  • genom viktigt samarbete med forskare inom någon av Linnéuniversitetets fakulteter i hög grad främjat forskningen
  • har eller har haft ett avgörande och omfattande inflytande som inspirationskälla för den vetenskapliga utvecklingen inom universitets ämnen eller forskningsmiljöer
  • har åstadkommit framstående litterära, konstnärliga eller samhälleliga prestationer med anknytning till något av universitetets ämnen/områden
  • har utfört ett viktigt kartläggande eller forskningsinriktat arbete utan att nödvändigtvis ha akademisk examen (doktorsexamen)
  • har eller har haft stor betydelse för universitetets internationella samarbeten inom forskning och utbildning
  • utan direkt anknytning till universitetet genom egna omfattande forskningsinstanser särskilt gynnat forskningen inom något av fakulteternas områden
  • person som på annat sätt än forskning synnerligen har befrämjat utvecklingen av någon av Linnéuniversitetets fakulteter

Den/de person/er som föreslås ska ej inneha ett hedersdoktorat med samma beteckning vid annat svenskt lärosäte. Universitetet ska ej heller stå i tydligt beroendeförhållande till den/de föreslagna personen/erna.

När det gäller utländska medborgare med utländsk doktorsexamen finns inget hinder mot att ge hedersdoktorat inom samma område som den utländska examen. En sådan person kan däremot inte bli hedersdoktor inom samma område vid två lärosäten i Sverige.

Förslaget ska innehålla motivering tillsammans med uppgifter om fullständig adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress till den föreslagna personen.

Förslag lämnas in till respektive fakultetskansli.

Ekonomihögskolan
Forskningssekreterare

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Forskningssekreterare Catarina Gaunitz, catarina.gaunitz_AT_lnu.se

Fakulteten för konst- och humaniora
Fakultetssekreterare Anne Nygren, anne.nygren_AT_lnu.se

Fakulteten för samhällsvetenskap
Utbildningssamordnare Fredrik Håkansson, fredrik.hakansson_AT_lnu.se

Fakulteten för teknik
Fakultetssekreterare Anette Lindahl Alrutz anette.altruz_ AT_lnu.se

Nämnden för lärarutbildning
Kontakta: nlu@lnu.se

 Bilagor