Akademisk högtid

Nominering till förtjänsttecken

Förtjänsttecken delas ut till personer som på ett framstående sätt bidragit till att stärka visionen om den kreativa och internationella forsknings- och kunskapsmiljön som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet vid Linnéuniversitetet.

Förtjänsttecken innebär en utmärkelse i form av diplom och att ett belopp om 25.000 kr avsätts för forskning, kompetensutveckling eller annan aktivitet av betydelse för personens fortsatta utveckling inom universitetets verksamhet. Beloppet disponeras av den belönade inom ramen för sin tjänstgöring efter samråd med berörd institutionsledning.

Beslut om vilka som ska få Linnéuniversitetets förtjänsttecken fattas av rektor efter överläggning i förtjänstkommittén bestående av rektor och prorektorer.

Utdelningen sker vid Akademisk högtid fredagen den 29 januari 2021 i Konserthuset.

Sista dagen för nominering av förtjänsttecken kommer att publiceras efter sommaren.

Du skickar in din nominering till någon av kommittéerna:

1. Utmärkelse till framstående forskare 
Ansvarig: Forskningsrådet
Nominering skickas till: fredrik.lundh@lnu.se

2. Utmärkelse till forskare eller forskarstuderande som gjort framstående insatser för samhällelig drivkraft eller för Linnéuniversitetet i världe
Ansvarig: Kommittén för samhällelig drivkraft och/eller kommittén för internationalisering
Nominering skickas till: torbjorn.hakansson@lnu.se, kristina.julin@lnu.se, camilla.lundqvist@lnu.se eller ingela.aberg@lnu.se 

3. Utmärkelse till framstående handledare inom utbildning på forskarnivå 
Ansvarig: Forskningsrådet och/eller Rådet för utbildning och lärande
Nominering skickas till: fredrik.lundh@lnu.se eller rul@lnu.se

4. Utmärkelse till framstående lärare för pedagogisk skicklighet 
Ansvarig: Rådet för utbildning och lärande 
Nominering skickas till: rul@lnu.se

Om du har några frågor så är du välkommen att höra av dig till: sekreterare.uk@lnu.se

Följande kategorier och underkategorier finns:

 

FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

 

Utmärkelse till framstående forskare

Utdelas till forskare som har gjort insatser av särskild betydelse för universitetets forskning samt bidragit till att Linnéuniversitetets forskning gjorts känd i omvärlden.

Nominering sker av: Respektive fakultet.
Utmärkelse: Diplom och stipendium på 25.000 kronor

• Utmärkelse för forskare eller forskarstuderande som gjort framstående insatser för samhällelig drivkraft eller för Linnéuniversitetet i världen

Utdelas till forskare eller forskarstuderande som gjort betydande insatser vad gäller samverkan med näringslivet eller offentlig sektorn alternativt gjort universitetet känt utanför landets gränser.

Nominering sker av: Respektive fakultet.
Utmärkelse: Diplom och stipendium på 25.000 kronor

• Utmärkelse till framstående handledare inom utbildning på forskarnivå

Utdelas till handledare som gjort betydande insatser för universitetets utbildning på forskarnivå.

Nominering sker av: Linnéstudenterna och av respektive fakultet.
Utmärkelse: Diplom och stipendium på 25.000 kronor

 

UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD

 

• Utmärkelse till framstående lärare för pedagogisk skicklighet

Utdelas till lärare som har visat framstående pedagogisk skicklighet som har stor betydelse för universitetets utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Nominering sker av: Linnéstudenterna och av respektive fakultet.
Utmärkelse: Diplom och stipendium på 25.000 kronor