Välkommen till Café Linné

Café Linné är en arena där medarbetare vid Linnéuniversitetet möter universitetsledningen i dialog kring en aktuell fråga. Vi möts över en fika på plats eller via webben vid din dator.

Café Linné är en arena där medarbetare vid Linnéuniversitetet möter universitetsledningen i dialog kring en aktuell fråga. Vi möts över en fika på plats eller via webben vid din dator. 

Nu under våren 2020 när vi har varit många som arbetat på distans skapade vi nya former för kommunikation och höll ett kort webinarium i denna form varje till varannan fredag. 

Se alla tidigare Café Linné

Vårens sista Café LInné visades den 12 juni 2020. Om du klickar på plustecknet vid Tidigare Evenemang hittar du detta avsnitt och även alla tidigare.