Uppstart läsåret

Alla medarbetare inbjuds innan varje terminsstart till information om aktuella frågor och om vad som kommer att hända vid Linnéuniversitetet det kommande läsåret.

Med uppstarten av läsåret vill rektor och universitetsledning skapa ett gemensamt tillfälle för alla medarbetare att få information om några av de viktigaste frågorna för kommande läsår.

Evenemanget genomförs årligen inför höstterminens start. Till att börja med är tanken att evenemanget äger rum varannat år i Växjö, varannat år i Kalmar, med början i Växjö i augusti 2019.

I år 2020 kommer man kunna välja att vara med på plats i Kalmar eller Växjö (begränsat med platser pga Corona) eller följa evenemanget digitalt då det kommer sändas från Kalmar. 

Uppstart läsåret 2019/2020

Första upplagan av Linnéuniversitetets uppstartsdag hölls 27 augusti i hus M i Växjö. Drygt 200 medarbetare åt lunch tillsammans och fick ta del av årstal från rektor, panelsamtal och information om några av de viktigaste frågorna för kommande läsår. Christina Dahlgren var dagens konferencier som ställde frågor och ledde diskussionen. 

Film del 1

Inledning del 1: Välkomna och rektor Peter Aronssons inledningstal

Rektorn belyser vikten av samarbete och av att utnyttja varandras kompetens för att möta samtidens samhällsutmaningar. Han poängterar att vi som universitet både behöver bidra med teknisk utveckling och samtidigt ta ansvar för natur och människoblivandets villkor. Tillsammans skapar vi på Linnéuniversitetet något större än vad någon av oss kan förmå ensamma.

– Vi har byggt starka kompetenser som är ovärderliga i byggandet av framtiden. Signaler från stigande ansökningstal, ökande avancerad utbildning, internationell rekrytering, uppdragsutbildningar, framgångar med forskningsfinansiering, samverkan pekar på att vi är på rätt väg - men inte kan slå oss till ro, utan våga, lära och samarbeta mer och smartare för att få ut ännu mer av vårt gemensamma kunnande och engagemang, säger rektor Peter Aronsson i sitt inledningstal.

Ca 18 min in i del 1: Information om det påbörjade arbetet med utbildningskvalitetssystem

Niklas Ammert inleder och Brita Cederblad, som leder kvalitetsutskottet, berättar att vi tillsammans behöver hjälpas åt för att skapa ett fungerande system där vi kan följa upp och garantera att våra utbildningar fortsätter att hålla hög kvalité.

Ca 25 min in i del 1: Catherine Legrand berättade om UKÄ:s kommande utvärdering av forskningskvalitet

Linnéuniversitetet deltar i ett pilotprojekt som drar igång i september. Catherine Legrand betonar att det är vårt kvalitetssystem ska granskas, inte vår forskning.

Ca 37 min in i del 1: Panelsamtal om utbildningsutbud och takbelopp

Samtal mellan Niklas Ammert (vicerektor), Peter Citron (sektionschef, studerandeavdelningen), Joakim Karlsson (ekonomichef), Kristiina Heikkilä (prodekan), Johan Nilsson (student) och Maja Rudhe (Sektionschef, studentrekrytering och studentkommunikation) om bland annat vad "takbelopp" är, attraktiva utbildningar och söktryck. 

Film del 2

Inledning del 2: Therése Iveby Gardell ny universitetsdirektör får presentera sig

 

Ca 1 min 50 sek in i del 2: Marie Brorsson, chef studerandeavdelningen om vad som är på gång

 

Ca 4 min in i del 2: En kort film om arbetet med Kunskapsmiljö Linné

Följdes av att Peter Aronsson och Lars Behrenz berättade hur läget ser ut för de tre inrättade kunskapsmiljöerna och även att fyra nya idéer till kunskapsmiljöer är under bearbetning.

Ca 14 min 10 sek in i del 2: Open Science

Stockholms universitet hade bidragit med en film om Open Science som visades. Därefter pratade Peter Aronsson om arbetet som pågår med detta. Han talade om att våra forskare och övriga forskare idag lämnar över rättigheterna till sina publikationer åt privata förlag som tar stor del av förtjänsten. Mycket pengar går till privata företag istället för tillbaka till forskningen och dessutom är kunskapen inte tillgänglig för alla och det är därmed ett hinder. Diskussionen om Open Science pågår över hela forskarvärlden och framtiden får utvisa vart den leder.

Ca 23 min 25 sek in i del 2: Universitetskajen i Kalmar och ny campusplan Växjö

Christel Olsson rapporterade sedan om arbetet och flytten till Universitetskajen i Kalmar och om hur processen gått till. Hon berättade även att en ny campusplan för Campus i Växjö som ska ersätta den tidigare från 2004 har påbörjats.

Ca 33 min 25 sek in i del 2: Det kulturella universitetet

Innan avslutande fika presenterade dagens konferencier och till vardags Director Artium Christina Dahlgren arbetet med Det kulturella universitetet.

– Mitt arbete handlar om bildning och om att få in kultur på Universitetet. Jag jobbar med att initiera projekt där konst och vetenskap möts samt samverkan med konstföreningar och samhälle, berättar Christina.

Hon berättade även att konsten till Universitetskajen snart kommer att levereras och att Galleri Linné kommer öppna under hösten. Galleri Linné kommer att ge medarbetare och studenter vid Linnéuniversitetet möjligheten att ställa ut sin konst.