bild från upptaktsträffen 20-21

Uppstart läsåret

Välkommen till uppstart av läsåret med information om aktuella frågor om vad som kommer att hända vid Linnéuniversitetet det kommande året.

Uppstart läsåret 2020/2021

En jubileumsfilm, en jubileumsskrift – men framför allt en titt in i framtiden i form av visioner och mål. Det var vad Linnéuniversitetets upptaktsträff 18 augusti 2020 handlade om.

Se sändningen från upptaktsträffen i efterhand

Frågor som kom in i chatten besvarades i sändning. 

Vad är uppstart av läsåret?

Med uppstarten av läsåret vill rektor och universitetsledning skapa ett gemensamt tillfälle för alla medarbetare att få information om några av de viktigaste frågorna för kommande läsår.

Evenemanget genomförs årligen inför höstterminens start. Till att börja med är tanken att evenemanget äger rum varannat år i Växjö, varannat år i Kalmar, med början i Växjö i augusti 2019.