Kompetensutveckling

Våra medarbetares kompetensutveckling är viktig för universitetets framgång. Med kompetensutveckling avses ett medvetet och systematiskt arbete för att utveckla individers och gruppers kompetens för de behov organisationen har på kort och lång sikt.