Grupparbete

Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU)

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen ges som uppdragsutbildning för lärare, doktorander, bibliotekarier och IKT-pedagoger anställda vid Linnéuniversitetet.

Utbildningen har 30 platser per kursstart och annonseras via Medarbetare. Antagning till forskarutbildning och/eller anställning vid Linnéuniversitetet ger förtur till kursen. 

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen består av tre kurser som ges både på svenska och engelska. Observera att kurserna utgör en progression och ska läsas i ordning. Innan du söker kurserna måste du, i samråd med din chef, se till att du har erforderligt utrymme i din tjänst.

Kurserna startar varje hösttermin och ges under loppet av ett år, varnnan gång på svenska och varannan på engelska. Nästa kursomgång startar ht 24 och ges denna gång på svenska.

Kurserna utlyses i Medarbetargruppen Högskolepedagogisk utveckling.

Hösten 2024

Under höstterminen 2024 ges de två inledande kurserna på svenska: Lärandets juridik (2PE30U) och Undervisning och lärandeprocesser (4PE32U).

Du anmäler dig till kurserna var för sig, så vill du gå båda kurser fyller du i båda formulären.

Lärandets juridik (Juridical, norm critical and ethical aspects of teaching), 3 hp (2PE30U)

Anmälan är öppen

Schema

Träff 1: 28/8, Zoom
Träff 2: 11/9, Kalmar
Träff 3: 2/10, Växjö

Samtliga träffar är heldagar. Exakta tider och lokaler kommer senare.

Undervisning och lärandeprocesser (Teaching and learning processes), 7 hp (4PE32U)

Anmälan är öppen

Schema

Träff 1: 30/10, Växjö
Träff 2: 29/11, Kalmar
Träff 3: 9/12, Växjö
Träff 4: 17/12, Zoom
Träff 5: 9/1, Kalmar

Samtliga träffar är heldagar. Exakta tider och lokaler kommer senare.