Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU)

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen ges som uppdragsutbildning för lärare, doktorander, bibliotekarier och IKT-pedagoger anställda vid Linnéuniversitetet.

Utbildningen har 30 platser per kursstart och annonseras via Medarbetare. Antagning till forskarutbildning och/eller anställning vid Linnéuniversitetet ger förtur till kursen. 

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen består av tre kurser som ges både på svenska och engelska. Kurserna utgör en progression och ska läsas i ordning. 

Kurserna startar varje hösttermin och ges under loppet av ett år, varnnan gång på svenska och varannan på engelska. Nästa kursomgång startar ht 21 och ges denna gång på engelska.

Didaktiskt utvecklingsarbete (4PE33U) - våren -21

Kursen är den tredje och avslutande delen i den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik. För att gå kursen behöver du ha genomfört de båda första delkurserna, eller motsvarande.

Kursen ges under vårterminen 2021 och antalet platser är begränsade till 30.

Kursen är fullsatt

Kursträffar:

25/2, kl. 13.00-15-30
15/3, kl. 13.00-15.30
27/4, kl. 9.30-12.00

Plats meddelas senare

 

Höstens kurser (2020):

Kurserna ges denna gång på svenska.

Lärandets juridik, 3 hp (2PE30U)

 

Schema:

28 augusti 9.30-15.15 (Alexandria, UB Växjö)
10 september 9.30-15.30 (lokal kommer, Kalmar)
23 september 9.30-15.15 (Alexandria, UB Växjö)

Undervisning och lärandeprocesser, 7 hp (4PE32U)


Schema (lokaler meddelas senare):

3 november 9.30-15.30 (Kalmar)
20 november 9.30-15.15 (Växjö)
2 december 9.30-15.15 (Växjö)
16 december 9.30-15.15 (Växjö)
20 januari 9.30-15.30 (Kalmar)