Gul tråd i närbild

Gula tråden

Gula tråden är en strategisk fortbildningssatsning för undervisande lärare och examinatorer som arbetar med universitetets kursplaner. Syftet med Gula tråden är att förbättra kvaliteten i kursplaner och därigenom också skapa förutsättningar för förbättrad kurskvalitet vid Linnéuniversitetet med särskilt fokus på att förväntade studieresultat, examination och undervisningsinnehåll hänger ihop och bildar "den gula tråden".

Gula tråden 3.0 – Konstruktiv länkning

Nästa omgång av Gula tråden ges till våren 2024 på följande datum:

19/3, kl. 9-12 (Zoom)*
11/4, kl. 9-12 (Kalmar)
23/4, kl. 9-12 (Växjö)

*första träffen är en förutsättning för att kunna fullfölja kursen. Uteblir man då får man läsa Gula tråden nästa tillfälle den ges.

För att få information om när anmälan till Gula tråden öppnar, prenumerera på Medarbetargruppen Högskolepedagogisk utveckling.