Karriärvägar för lärare

Förutsättningar för ansökan om befordran och för ansökan om utnämning till oavlönad docent vid Linnéuniversitetet beskrivs i Anställningsordningen och Kompletterande riktlinjer därtill.

Fakulteternas beredningsstruktur och rutiner varierar så ha en dialog med din närmsta chef om du planerar att ansöka om befordran eller utnämning till oavlönad docent.

Ansökan skickas digitalt till registrator som vidarebefordrar ansökan till berörd HR-partner för handläggning.