Karriärvägar för lärare

Linnéuniversitetet ger i normalfallet möjlighet till en befordran för lärare enligt Anställningsordningen och Kompletterande riktlinjer därtill. En engelsk översättning av Anställningsordningen kommer att vara tillgänglig under hösten 2020.

Ansökan om befordran eller docentutnämning kan ske löpande under året.

Ansökan skickas till registrator som vidarebefordrar ansökan till berörd HR-partner för handläggning.