Kurs: Lärande för hållbar utveckling

Kompetensutveckling för universitetslärare, 3 hp

 

Kursen samlar lärare från samtliga ämnesområden och ger en introduktion och en grundläggande förståelse för ämnet hållbar utveckling. Kursen vill även ge inspiration och verktyg för att integrera hållbar utveckling i undervisningen inom respektive ämne. Även du som arbetar inom verksamhetsstöd och vill utveckla arbetet med hållbar utveckling i utbildning är välkommen!

Det är en unik möjlighet att mötas över ämnesgränser och lära av varandra genom seminarier, föreläsningar och texter som kretsar kring framtidens stora utmaningar. Kursdeltagarna bidrar till kursinnehållet genom kunskaper och erfarenheter från egna ämnesområden och det ges stort utrymme för att utveckla den egna undervisningen, i form av ett projektarbete. 

Kursen erbjuds varje hösttermin. 

2020 startar kursen vecka 38 och innhåller tre kursträffar. Med anledning av Corona ges kursen i år till största del på distans:

  • Träff 1: 15 september (digital kursträff)
  • Träff 2: 20 oktober (digital kursträff)
  • Träff 3: 8 december (fysisk kursträff i Växjö, om omständigheterna tillåter det)

För frågor och anmälan, kontakta Johan Älvgren och Sofia Jönsson Ekström, koordinatorer för hållbar utveckling, hu@lnu.se

Se exempel på tidigare års projektarbeten.