tillfällig bild

Ledarskapsutveckling

Som ledare på Linnéuniversitet bidrar du med förutsättningar för nyskapande. Du har mod att utmana befintliga normer och värderingar. Tillsammans med dina medarbetare vågar du prova nya tankar och ser ett lärande i såväl lyckade aktioner som i misslyckade.

På den här sidan hittar du all information om vårt arbete inom Linnéuniversitetets interna ledarskapsutveckling. Sedan hösten 2023 arbeta vi på ett nytt sätt och sidan utvecklas efter hand.

Målsättningen för ledarskapsutvecklingen är att alla universitetets ledare och chefer ska få tillgång till konkreta redskap, utbildning, nätverk och expertstöd för att kunna vara precis så modig och nyskapande som det uttrycks i universitetets ledarskapsprinciper.

Läs mer om vårt interna utbud inom ledarskapsutveckling

Utbudet vänder sig till dig som är anställd på Linnéuniversitetet och är erfaren ledare, ny som chef eller kanske bara nyfiken på vad ledarskap inom universitetsvärlden innebär. Vi arbetar i en öppen process präglad av verksamhetsfokus och behovet hos den enskilde ledaren. Klicka dig vidare via rubrikerna här nedan.