getty

Coachning

Coachning vänder sig till dig som, inom Linnéuniversitetets organisation, har en funktion med personalansvar.
Coachning är ett bra verktyg när man har kört fast och inte kommer vidare med en uppgift.

Då kan en coach hjälpa till att se problemet ur flera perspektiv. 
Coachen fungerar som ett professionellt bollplank och lotsar dig fram för att komma vidare med din utmaning.

Stödet ges via HR-avdelningen efter dialog med din chef och är avsett för dig som är chef över en eller fler arbetsgrupper.

I HR-avdelningens kontaktnät finns coacher både inom Linnéuniversitetets organisation och bland externa kontakter.
Rekommendationen är att du träffar din coach vid tre tillfällen. I samband med tredje träffen görs en avstämning om ytterligare samtal behövs.

Coachning är ett yrkesmässigt stöd. Om coachen märker att du har andra behov behöver ni prata om det på ett tidigt stadium och bolla tillbaka frågan om bättre lämpat stöd till din chef eller till HR-avdelningen.