getty

Erfarenhetsgrupper

Att utbyta erfarenheter med andra chefer är både inspirerande och lärorikt.

Är du chef med personalansvar har du möjlighet ingå i en erfarenhetsgrupp. Grupperna träffas regelbundet med eller utan facilitering från HR-avdelningen.

I en erfarenhetsgrupp delar deltagarna med sig av sina erfarenheter, kunskaper, lärdomar, tankar och idéer för att hitta lösningar och metoder inom områden som är relevanta.
Exempel på områden: Hur leder man i en akademisk miljö? Hur gör man när någon tar på sig offerkoftan? Hur sätter jag lön på ett rättvist sätt?

Intresserad? Hör då av dig till HR-avdelningen. Du hittar kontaktpersoner här till höger.

 

Vill du starta en egen grupp?
Hör av dig till HR-avdelningen och beskriv dina önskemål. HR hjälper till att hitta chefer med liknande behov. En grupp behöver bestå av minst fyra deltagare. Innehållet i samtalen formas efter era önskemål. 

Vid första träffen går gruppen igenom:

  • Vilka frågor om ledarskap vill vi fördjupa oss i? 
  • Hur ofta ska vi ses, hur länge vid varje tillfälle och under hur lång tid?
  • Hur vill vi träffas? På länk eller i levande livet? Vad händer när någon inte kan?
  • Ska det som sägs i rummet stanna i rummet? Hur hanterar vi känslig information?
  • Behövs en facilitator för att komma i gång med samtalet?

Rekommendationen är att göra en avstämning efter några tillfällen. Stämmer syftet med gruppen fortfarande? Har ni hittat en fungerande metoder för samtalen?