getty

Expertstöd

Vem kan det du inte kan? Det finns både experter och bra dokumentation att ta hjälp av.

Som chef och ledare på Linnéuniversitetet ska du kunna mycket. Men det är inte meningen att du ska kunna allt i de breda spektra av lagar, regler, arbetsmiljöfrågor, lönesättning, konflikthantering, rekryteringsfrågor med mera som är en del av uppdraget. 

Linnéuniversitetets HR-avdelning erbjuder expertstöd inom ett antal specialområden som berör ledar- och chefsskap. Ta kontakt med din HR-partner och fråga om hjälp. Ibland finns kunskapen internt, ibland i nätverket av externa kontakter.

Här samlar vi en lista med länkar till vanliga områden som chefen behöver hantera. Saknar du någon länk? Mejla Marion Tersmeden med förslag.