getty

Mentorprogram

Att ha en mentor är en ventil och ett stöd för vilken chef som helst, men framför allt till dig som är ny på uppdraget.

Ett mentorsprogram ska öka kunskapsutbytet i verksamheten och ge ett konkret stöd till dig som är chef.

I samtalet mellan mentor och adept ges utrymme för reflektion om ledarskap. Det bidrar till lärande, inte bara för adepten utan också för mentorn. Programmet ökar nätverkandet inom universitetet vilket i sin tur ökar utbyte och kunskapsbyggande mellan människor i olika delar av verksamheten.

Mentorprogrammet är öppet för dig som är chef vid Linnéuniversitetet.

Att vara mentor
Uppdraget är att lyssna och fråga - ”Hur skulle det kunna se ut om det vore tvärtom?” samt ge relevanta exempel från individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Genom att dela med sig av egna erfarenheter och samtidigt nyfiket utforska adeptens situation, hjälper mentorn adepten att reflektera, lyfta blicken och få nya perspektiv.

Du som är intresserad av att vara mentor eller vill rekommendera en kollega, är välkommen att ta kontakt med din HR-partner eller med kontaktpersonerna som syns här till höger på sidan.

Att vara adept
Du ska vilja reflektera kring utmaningar och dilemman i din ledarroll. Du ska vara öppen för dialog om ditt ledarskap och nyfiken på mentorns perspektiv och erfarenheter.

Förslaget att delta i mentorprogrammet kan vara ett tydligt önskemål från din sida eller en möjlighet som framkommer i dialog med din närmaste chef eller HR-partner.

Så här går det till:

  • Efter samtal med adeptens chef, ansvarar HR-avdelningen för matchning med en lämplig mentor.
  • Mentor och adept deltar i ett uppstartsmöte tillsammans med adeptens chef för att klargöra förväntningar och farhågor: Vad vill vi uppnå med mentorskapet och hur länge ska det pågå? HR-avdelningen kan vid behov finnas med som stöd.
  • Mentor och adept tar därefter själva ansvar fortsättningen. Det är adepten som ser till att boka möten med mentorn.
  • Mentorprogrammet pågår vanligtvis i upp till ett år, men mentor och adept gör kontinuerliga avstämningar kring behov och förutsättningar för eventuell fortsättning.
  • Mentorn deltar i ett övergripande mentorsmöte per år för att dela erfarenheter kring ledarskap och mentoruppdraget. HR-avdelningen kallar till mötet.