webbmöte

Nätbaserade lärprocesser

I april 2022 startade den första kursen i vad som kan bli en högskolepedagogisk magister vid Lnu.

Nätbaserade lärprocesser (4PE51U) omfattar 7,5 hp, och gick på kvartsfart, med start i april 2022 (period 3). Kursen vänder sig till dig som vill stärka din pedagogiska skicklighet och/eller har ett särskilt intresse för nätbaserat lärande. 

Kursen behandlar bland annat:

  • vetenskapliga aspekter på nätbaserat lärande
  • möjligheter och utmaningar med nätbaserat lärande, samt konsekvenser
  • planering och utvärdering av nätbaserade pedagogiska lärtillfällen

Kursen är helt nätbaserad och gick period 3-4 Vt22 och 1-2 HT22 med ca 5 seminarier innan sommaruppehållet.

Kursintroduktion 7/4 13-15.30. Därefter följer arbete med grundläggande kunskapsmoment och ett grupparbete för att följas av individuellt arbete HT22.

Kursplan