Open Networked Learning

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla din undervisning med hjälp av digitala verktyg och lärmiljöer.

Nästa omgång av kursen Open Networked Learning, ONL211, går våren 2021 (22 februari - 14 maj).

OBS! Kursen går på engelska.

Anmälan

Under kursen kommer du att arbeta med följande:

 • Hur skapar vi kollaborativa och flexibla lärmiljöer på nätet?

 • Prova på problembaserat lärande via öppna plattformar

 • Utöka ditt professionella nätverk

 • Prova olika digitala verktyg och metoder i ett pedagogiskt sammanhang

 • Ta del av den senaste forskningen och nya trender inom nätbaserat lärande

 • Arbeta i internationella studiegrupper

Film om Open Networked Learning

Kursen vänder sig till lärare, kursutvecklare, IT-pedagoger och kursdesigners inom högre utbildning. Den kommer att ge dig möjlighet att utforska och testa kollaborativt lärande i en öppen (publik) nätbaserad lärmiljö tillsammans med kollegor från olika universitet, discipliner och kulturer (både nationellt och internationellt).

Kursen erbjuds av Linnéuniversitetet i samarbete med våra partners vid Karolinska Institutet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Mälardalens högskola, Arcada University of Applied Sciences (Finland), Aalto university (Finland), University of Oldenburg (Tyskland), Independent Institute of Education (Sydafrika), Educor (Sydafrika), National University of Singapore och Zurich University of Applied Science (Switzerland).

Kursupplägg

 • Uppstartsmöte i Kalmar/Växjö/Zoom 23 februari (13:00-16:00)
 • Kursen är helt nätbaserad med synkrona webbmöten 2 gånger per vecka.
 • Omfattning: cirka 80 timmar.
  Du bör stämma av med din chef så att du får tillgång till dessa timmar i kompetensutveckling
  Du ska kunna avsätta tid varje vecka för kursen
 • Kursen ges på engelska
Länk till kursens webbsida: Open Networked Learning


GDPR och kursen Open Networked Learning

Information om personuppgifter och kursen Open Networked Learning, till dig som ska gå kursen.

Linnéuniversitetet tillhandahåller normalt ett antal IT-verktyg för t.ex. ordbehandling, e-post och videomöten. För konton inom dessa verktyg ansvarar Lnu för att GDPR uppfylls.

I kursen Open Networked Learning (ONL) ingår även att använda andra verktyg för samverkan, blogg och skapande. Ett exempel är Google +. Ett annat kan t.ex. vara WordPress. Konton för dessa verktyg kan användas både före och efter kursen, det är bland annat ett syfte med kursen. Dessa konton ses därför som privata. Du får, om du vill, gärna döpa sådana konton på ett sådant sätt att de har svårt att härledas till dig. Du ansvarar helt själv för de konton och den information du skapat. Om du efter avslutad kurs vill ta bort information, ansvarar du själv för detta.

ONL (course design and content) is licensed under a Creative Commons

Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License by Open Networked Learning