projektledning

Projektledning

Syftet med kursen är att utveckla deltagarnas kompetens inom projektledning.

Efter genomgången kurs förväntas deltagaren kunna:

  • tillämpa kunskaper om projektplanering
  • reflektera över det tillfälliga ledarskapets särart
  • tillämpa kommunikation utifrån ett intressentperspektiv
  • reflektera över projektets helhet
  • reflektera över projekts plats/situation i verksamheter
  • redogöra för problem och möjligheter med projekt

Se kursplan i länklistan nedan.

Avancerad nivå

En avancerad fortsättningskurs ges i mån av deltagarunderlag.

Intresserad av kurs i projektledning?

Nästa kurs i projektledning startar till hösten 2023, den 6/9, i den mån det finns ett tillräckligt stort intresse. Mer information finns här.

Anmälan